Biskup Jan Baxant požehnal kapli v litoměřické věznici

Martin Flosman a Jana Michálková 24.října 2011

Biskup Jan Baxant požehnal kapli v litoměřické vězniciLitoměřický biskup Mons. Jan Baxant požehnal v pondělí 24. října 2011 nově vzniklou kapli ve Vazební věznici v Litoměřicích.

Setkání se účastnila hlavní kaplanka Vězeňské duchovní služby České republiky Mgr. Květoslava Jakubalová, duchovní, kteří do věznice pravidelně docházejí a vykonávají zde duchovní službu - katolický kněz P. Radim Jan Valík OSB a dva duchovní jiných křesťanských církví, přítomni rovněž byli zaměstnanci věznice, vychovatelé a sociální pracovníci.

Vznik nové kaple ve Vazební věznici v Litoměřicích je společnou iniciativou vedení věznice a duchovních. Podle slov ředitele věznice, plukovníka Ing. Tomáše Líbala tu kaple v minulosti nebývala -  informace o její existenci se nepodařilo v archivních materiálech dohledat.

Nová kaple vznikla z prostor bývalého skladu. Je vybavena stolem a lavicemi, obrazy s biblickou tématikou, tři metry vysokým dřevěným křížem a nechybí zde ani prostor pro zpověď. Opravu místnosti včetně stavebních úprav, nového koberce, stolu a dvou lavic zajistila věznice, další lavice, obrazy a liturgické předměty poskytla katolická církev.

 

f3.JPG

Foto Karel Pech