Biskup Jan Baxant požehnal nový domov pro seniory

Jana Michálková 2.října 2009

Nový Domov pro seniory na Dómském pahorku v Litoměřicích, jehož provozovatelem je Farní charita Litoměřice, byl ve čtvrtek 1. října 2009 slavnostně otevřen. Za účasti zástupců města, Ústeckého kraje a Parlamentu České republiky jej požehnal litoměřický biskup Mons. Jan Baxant.

Objekt má kapacitu 108 míst. Během září se do něj přestěhovala dvacítka seniorů, kteří dosud žili v domě s pečovatelskou službou v Zahradnické ulici. Další klienti se začnou do nového domova stěhovat 2. října, o jejich přijetí rozhodovala komise na základě sociálního šetření. Zatím je kladně vyřízeno zhruba sedm desítek žádostí o přijetí. Uvolněný dům v Zahradnické ulici má být využíván jako týdenní a denní stacionář.

 

„V naší společnosti je řada lidí ve stáří opuštěných. Je dobře, že právě v takovýchto zařízeních najdou zázemí. Všichni bychom ovšem viděli mnohem raději, kdyby se tyto domovy důchodců stavět  nemusely a kdyby staří lidé mohli dožívat doma, ve svých rodinách,“ řekl Mons. Jan Baxant.

 

Stavba nového domova pro seniory byla vybudována v klidné části centra města, na místě bývalé chirurgie. Stála 190 milionů korun. Z toho tvoří 110 milionů korun dotace, 80 milionů korun pochází z rozpočtu města Litoměřice.

 

„Na provoz zařízení do konce letošního roku získala Farní charita od Ministerstva práce a sociálních věcí ČR dotaci ve výši 1,1 milionu korun, a to na základě intervence města a doporučení Ústeckého kraje,“ uvedla Eva Břeňová, mediální zástupce města, s tím, že podle ekonomické rozvahy má roční provoz zařízení stát 26 až 27 milionů korun. Významnou část by měly pokrýt platby od klientů (330Kč/den) a příspěvky na péči.

 

Domov pro seniory by měl být plně obsazen do konce roku. „Poskytována tu bude ošetřovatelská, pečovatelská a lékařská služba, základní sociální poradenství, celodenní strava, rehabilitační služby a doplňkové služby,“ sdělila Zdenka Broumská, ředitelka Farní charity Litoměřice.