Biskup Jan Baxant požehnal v Přepeřích sochu sv. Jakuba

Jana Michálková 30.července 2015

poutní slavnost s žehnáním nové sochy sv. Jakuba (akad. sochař Michal Moravec), hlavním celebrantem mše svaté byl litoměřický biskup Mons. Jan Baxant, koncelebrovali P. František Michael Schnitter O.Praem. a R.D. Radek Jurnečka, 26. července 2015, kostel sv. Jakuba, Přepeře u Turnova