Biskup Jan Baxant představil zrestaurovanou kapli sv. Vavřince v biskupské rezidenci v Litoměřicích

Jana Michálková 29.dubna 2013

Biskup Jan Baxant představil zrestaurovanou kapli sv. Vavřince v biskupské rezidenci v LitoměřicíchV biskupské rezidenci v Litoměřicích se v pondělí 29. dubna 2013 konalo slavnostní setkání, při kterém litoměřický biskup Mons. Jan Baxant za účasti restaurátorů a pozvaných hostů slavnostně představil zrestaurovanou kapli sv. Vavřince.

 

Kaple sv. Vavřince je součástí litoměřické biskupské rezidence, kterou nechal postavit biskup Jaroslav Ignác hrabě ze Šternberku podle plánů stavitele Giulia Broggia v letech 1683-1701.  Kaple s malbami Františka Kučery/Kutschery/ a Kryštofa Viléma Tietzeho (?) se nachází v soukromých prostorách litoměřického biskupa, veřejnosti není běžně přístupná.

Iluzivní architektura na stěnách kaple byla zásahem malířů na konci 60. let 20. stol. zničena (stěny byly přetřeny šedou barvou). Díky poskytnuté dotaci Ministerstva kultury ČR, Ministerstva financí ČR, Ústeckého kraje a Města Litoměřice se podařilo po náročných restaurátorských opravách výzdobu interiéru kaple sv. Vavřince obnovit. Restaurátorské práce probíhaly ve třech etapách v letech 2009-2012 a stály zhruba 1 800 000 Kč. Během nich byly obnoveny iluzivní nástěnné a nástropní malby a štuková výzdoba.

V roce 2010 byla restaurována východní stěna kaple, na níž je namalován iluzivní oltář. V roce 2011 to byla nástropní malba sv. Vavřince, fabion, hlavice pilastrů, štuky a medailony na stropě. V roce 2012 byla restaurována západní, jižní a severní stěna kaple.

Nástěnné a nástropní malby restaurovaly ak. mal. Anna Svobodová a akad. mal. Eva Votočková, restaurování štuků provedl ak. soch. Jiří Živný s dalšími spolupracovníky.

Ministerstvo kultury ČR poskytlo na restaurování kaple sv. Vavřince dotaci z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón ve výši zhruba 370 000 Kč (spoluúčast Města Litoměřice), Ministerstvo financí ČR částku zhruba 480 000 Kč a Ústecký kraj dotaci v celkové výši 880 000 Kč. Zbytek tvořila spoluúčast Biskupství litoměřického.

Mons. Jan Baxant poděkoval všem, kteří se na obnově kaple jakýmkoliv způsobem podíleli. Poukázal na to, že kaple je soukromým prostorem - součástí bytu litoměřického biskupa. „Jsem velmi rád, že mohu po letech kapli opět využívat, řekl. Připojil osobní vzpomínku na jednoho z bývalých litoměřických biskupů, Štěpána kardinála Trochtu, zmínil mj., že v kapli sv. Vavřince v biskupské rezidenci v Litoměřicích byl biskupem Trochtou tajně na kněze vysvěcen současný pražský arcibiskup Dominik kardinál Duka, a připomněl rovněž život sv. Vavřince, jemuž je kaple zasvěcena.

„Současná podoba kaple sv. Vavřince vznikla pravděpodobně v závěru 18. století, kdy došlo k dozdění oken a dveří a interiér byl nově vymalován, na východní stěně vznikl iluzivní oltář a stěny kaple byly pokryty iluzivní architektonickou výmalbou ve světlých tónech, popsala Mgr. Lada Hlaváčková, diecézní konzervátorka Biskupství litoměřického. „Nástropní malba představuje sv. Vavřince. Iluzivní malovaná oltářní architektura se sochami apoštolů je patrně dílem F. Kutschery. Původní oltářní obraz sv. Vavřince, připisovaný K. V. Tietzovi, byl údajně již ve 20. letech 20. století v havarijním stavu a nyní je nezvěstný. Místo něj je dnes osazen obraz sv. Vavřince neznámé provenience, uvedla.

V minulosti byly malby v kapli několikrát přemalovány a upraveny.

 

Setkání se účastnili:

Mgr. Ladislav Chlupáč, starosta města Litoměřice

Mgr. Karel Krejza, místostarosta Litoměřic

Ing. Andrea Křížová, vedoucí odboru školství kultury, sportu a památkové péče Městského úřadu v Litoměřicích, a Jana Počíková z odboru školství kultury, sportu a památkové péče Městského úřadu v Litoměřicích

Ing. Jan Nejtek, vedoucí stavebního úřadu Městského úřadu v Litoměřicích

Mgr. Radek Spála, vedoucí odboru kultury a památkové péče Krajského úřadu Ústeckého kraje

PhDr. Petr Hrubý, ředitel NPÚ, ú. o. p. Ústí nad Labem

RNDr. Alexandr Vondra, bývalý senátor za Litoměřicko

Restaurátoři ak. mal.  Anna Svobodová, akad. mal. Eva Votočková (Biskupství litoměřické) a ak. soch.  Jiří Živný

Mgr. Lada Hlaváčková, diecézní konzervátorka Biskupství litoměřického

Karel Hercík, vedoucí stavebního odboru Biskupství litoměřického

Ing. Kristýna Solničková, MBA, fundraiser Biskupství litoměřického

a další hosté.

 

Sv. Vavřinec (svátek má 10. srpna)

Španěl, římský jáhen, který měl mj. za úkol pečovat o chudé, nemocné a byl správcem církevního jmění. Za krutého pronásledování rozdal všechny peníze i cennosti církve chudým; když je měl vydat, poukázal na nemocné a chudé se slovy: „Zde je naše věčné bohatství, které vždycky vynáší. To mu vyneslo mučení a vstup do Božího království z rozžhaveného roštu. Je patronem archivářů, jáhnů, chudých či správců majetku.