Biskup Jan Baxant se setkal s kněžími-jubilanty

Jana Michálková 8.září 2009

Absolventi litoměřické Cyrilometodějské bohoslovecké fakulty z roku 1989 pořádali v Litoměřicích setkání po dvaceti letech. Jejich návštěvu završilo v úterý 8. září setkání s biskupem Janem Baxantem a mše svatá v katedrále sv. Štěpána na Dómském náměstí, kterou zde biskup celebroval.

„Do semináře jsme nastoupili v roce 1984. O pět let později nás absolvovalo pětatřicet. Dnes sloužíme ve farnostech po celé republice,“ říká organizátor setkání P. Antonín Forbelský z královéhradecké diecéze. „Scházíme se pravidelně jednou ročně na různých místech, ovšem sem, do  Litoměřic, kde jsme studovali, jsme se vrátili třikrát - po deseti, patnácti a nyní po dvaceti letech. Na setkání přijíždějí i ti, kteří po druhém ročníku ze semináře odešli na vojnu, ale i ti, kteří se mezi nás z vojny vrátili ve třetím nebo čtvrtém ročníku. Pro mne osobně je setkání v Litoměřicích o to cennější, že jsem tu v letech 1992 až 1999 působil jako vicerektor ve zdejším konviktě a pak ještě šestnáct měsíců za biskupa Pavla,“ dodává.

Na jubilejní setkání do Litoměřic se sjelo sedmadvacet  kněží. Při mši svaté vzpomněli i na své tři spolužáky, kteří v průběhu uplynulých dvaceti let již zemřeli - kněží Jiljího Příkaského a Jana Pavlů i Viléma Horáka, který po roce studia bohosloví ze školy odešel.

Biskup Jan Baxant v promluvě zdůraznil poslání kněží. Připomněl, že mohou díky kněžskému svěcení zprostředkovávat spásu a zásadním způsobem ovlivňovat to, zda ji lidé přijmou a dosáhnou tak věčného života. Zmínil se mimo jiné i o katedrále. „Katedrála sv. Štěpána je krásná tím, že čeká, až bude v budoucnu naplněna věřícími,“ řekl biskup Jan. „Chtěl bych Vás poprosit, abyste si někdy ve svých modlitbách vzpomněli na tuto diecézi, ve které jste jistě prožili kus krásného života,“ dodal.