Biskup Jan Baxant se setkal s účastníky konference SÚJB

Jana Michálková 11.října 2017

Litoměřický biskup Mons. Jan Baxant se v pondělí 9. října 2017 v Litoměřicích setkal s účastníky konference pořádané Státním úřadem pro jadernou bezpečnost. Součástí setkání byla komentovaná prohlídka katedrály sv. Štěpána na Dómském náměstí, návštěva biskupské rezidence a biskupského pivovaru U sv. Štěpána.

Pravidelné bilaterální setkání českého a německého státního dozoru nad jadernou bezpečností se poprvé konalo v Litoměřicích. V rámci programu navštívili čeští a němečtí odborníci úložiště radioaktivních odpadů Richard, které se nachází nedaleko Litoměřic.

Dvoudenní setkání probíhalo v Diecézním domě kardinála Trochty, kde část jeho účastníků nocovala.