Biskup Jan Baxant se setkal se starosty měst a obcí z litoměřické diecéze

Jana Michálková 17.května 2011

Biskup Jan Baxant se setkal se starosty měst a obcí z litoměřické diecézeLitoměřický biskup Mons. Jan Baxant se v úterý 17. května 2011 setkal ve své rezidenci se starosty měst a obcí, které se nacházejí na území litoměřické diecéze, aby jim poděkoval za spolupráci mezi místní samosprávou a církví. Pozvání přijalo 45 představitelů měst a obcí.

„V průběhu doby, po kterou zastávám úřad litoměřického biskupa, jsem vykonal mnoho pastoračních cest do našich farností, procestoval plno zajímavých a krásných míst naší litoměřické diecéze a navštívil mnoho měst a obcí na jejím území. Při těchto svých návštěvách jsem měl tu čest, že jsem se s mnohými z vás mohl osobně potkat a seznámit. Anebo, vzhledem k loňským komunálním volbám, jsem se potkal s vašimi předchůdci. Velmi si vážím všech navázaných vztahů a při našich setkáních často zdůrazňuji naše společné úsilí a poslání: totiž práci pro občany, pro lidi. Velmi si cením, a to říkám opravdu ze srdce, veškeré vaší práce, kterou konáte pro obyvatele svých měst a obcí, řekl Mons. Jan Baxant.

Generální vikář litoměřické diecéze P. Stanislav Přibyl CSsR promluvil na téma církevní legislativa a otázky financování církve s ohledem na státní rozpočet. Vysvětlil zároveň přítomným starostům základní mechanismy fungování církve a strukturu biskupství, aby věděli, jak postupovat a na koho se obrátit, když budou chtít například jednat o výpůjčkách kostelů nebo pronájmech pozemků. Poukázal rovněž na silnou tradici Římskokatolické církve i na složité období, kterým prošla litoměřická diecéze od r. 1938.

Zdůraznil, že je církev vázána dvojím právem (právem církevním a právními předpisy České republiky), a upozornil na dva zákony, které upravují pozici církví a náboženských společností v právním řádu České republiky: na Zákon č.3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), a na Zákon č.218/1949 Sb., o hospodářském zabezpečení církví a náboženských společností státem, ve znění pozdějších předpisů, kterým na sebe stát převzal povinnost postarat se o církevní majetek.

Zmínil také právní postavení a vztah farností a diecéze a v této souvislosti vysvětlil, že každá farnost je samostatná právní jednotka a partnerem pro jednání církve s městem či obcí je farář (či administrátor) příslušné farnosti.

Litoměřický biskup připomenul situaci kolem loňských povodní na severu Čech. Poděkoval starostům za obětavou pomoc lidem postiženým touto živelní katastrofou a zdůraznil také rychlou pomoc Svatého otce Benedikta XVI., který poskytl postiženým povodní téměř tři čtvrtě milionu korun. Vzpomenul přitom na kněze Miloše Rabana a na jeho maximální nasazení a úsilí pomoci lidem po povodni, což vedlo ke zhoršení jeho zdravotního stavu a následnému úmrtí.

V diskuzi upozornila starostka obce Staňkovice na Litoměřicku, Naděžda Černíková, na to, že by městu Litoměřice prospělo, kdyby byla katedrála sv. Štěpána coby jedna z dominant města v noci nasvícena. Starosta Litoměřic Ladislav Chlupáč na to reagoval s tím, že nasvícení katedrály má město již delší dobu v plánu a že jakmile to bude finančně možné, mohl by být tento záměr uskutečněn. Starosta poukázal na dobrou spolupráci města a biskupství a připomněl memorandum, týkající se rozvoje cestovního ruchu ve městě a regionu, které v loňském roce spolu s litoměřickým biskupem podepsal.

Generální vikář Stanislav Přibyl zmínil mezinárodní iniciativu Noc kostelů, k níž se i v letošním roce litoměřická diecéze připojila, a informoval, že v tuto chvíli se k akci přihlásilo již 128 církevních objektů po celé diecézi, které budou ve večerních hodinách v pátek 27. května zdarma otevřeny pro veřejnost a nabídnou lidem zajímavé kulturně-naučné a duchovní programy.

Na závěr tohoto přátelského setkání vyjádřil biskup přání, aby se spolupráce mezi katolickou církví a místními samosprávami v diecézi i nadále rozvíjela.