Biskup Jan Baxant se setkal se starosty měst a obcí z litoměřické diecéze

Jana Michálková 26.května 2015

Biskup Jan Baxant se setkal se starosty měst a obcí z litoměřické diecézeLitoměřický biskup Mons. Mgr. Jan Baxant se v úterý 26. května 2015 setkal v biskupské rezidenci v Litoměřicích s představiteli měst a obcí, které se nacházejí na území litoměřické diecéze, aby se s nimi osobně pozdravil a poděkoval jim za spolupráci. Pozvání se účastnilo na devadesát z nich.

 

V Litoměřicích se konalo setkání představitelů měst a obcí litoměřické diecéze s diecézním biskupem Mons. Janem Baxantem. Na tato setkání jsou zváni představitelé měst a obcí (primátorky, primátoři, starostky, starostové, příp. jejich zástupci), s nimiž se biskup během uplynulého roku setkal, mj. při svých pastoračních návštěvách farností. Přijetí v biskupské rezidenci má nejen společenský charakter, jeho cílem je vytvořit přátelský prostor pro vzájemné povzbuzení a podat aktuální informace ze života římskokatolické církve.

Mons. Jan Baxant poděkoval přítomným hostům za spolupráci a ocenil jejich službu, kterou vykonávají pro obyvatele svých měst a obcí. Poukázal na to, že úsilí a poslání pracovat pro lidi je společné jak pro ně jako představitele územních samospráv, tak pro církev.

Setkání se účastnili také generální vikář litoměřické diecéze P. ThLic. Stanislav Přibyl, Th.D., CSsR, biskupský vikář pro pastoraci J.M. can. ICLic. Mgr. Martin Davídek a ekonomka Biskupství litoměřického Bc. Zuzana Bumbová.

Generální vikář Stanislav Přibyl hovořil o tématu tzv. církevních restitucí. Řekl, že církev musí jednat se zřetelem na budoucnost - tj. použít omezené finanční prostředky navrácené v rámci majetkového vyrovnání státu s církvemi především k investicím, ne je vynaložit jednorázově (např. do oprav kostelů). Má-li totiž církev i nadále plnit své poslání, sloužit celé společnosti a pomáhat potřebným, musí mít pro tuto pomoc, pro tuto činnost finanční zdroje. Ujistil přítomné, že církev má zájem i nadále rozvíjet spolupráci s městy a obcemi. „V prvních letech tohoto procesu vás však chci poprosit o trpělivost, poukázal v souvislosti s přechodem církve na nový model hospodaření.

Zuzana Bumbová uvedla, že peníze z církevních restitucí musí do budoucna zajistit chod diecéze, a zmínila investiční projekty, které se již podařilo zrealizovat: studentskou ubytovnu v Liberci-Harcově a sociální zemědělskou farmu ve Velenicích na Českolipsku. Ta má nabídnout práci a ubytování nejen dlouhodobě nezaměstnaným, ale i osobám jinak znevýhodněným na trhu práce, například propuštěným po výkonu trestu.

Biskupský vikář pro pastoraci Martin Davídek připomněl, že kostely jsou důležitou součástí života měst a obcí a potřebují kněze a společenství lidí, aby mohly sloužit svému účelu. Povzbudil tedy starosty, aby se nebáli spolupracovat s kněžími ve farnostech. Nakonec informoval přítomné o tom, že od letošního roku zahájil v litoměřické diecézi činnost diecézní soud, a krátce zmínil, čím se bude zabývat. Současně představil i některé jeho členy, kteří se setkání účastnili - doprovázeli starosty obcí svých farností.

Dvouhodinové setkání probíhalo v přátelské atmosféře. V jeho závěru se hosté zapsali do pamětní knihy biskupství a jako dárek si mj. odnesli monotematické číslo diecézního časopisu Zdislava, které se zevrubně věnuje tématu majetkového vyrovnání v litoměřické diecézi.

 

2015-05-26

2015-05-26

2015-05-26Setkání litoměřického biskupa Mons. Jana Baxanta se starosty v trůnním sále biskupské rezidence v Litoměřicích.