Biskup Jan Baxant slavil liturgii Květné neděle

Jana Michálková 24.března 2013

Biskup Jan Baxant slavil liturgii Květné neděleLitoměřický biskup Mons. Jan Baxant slavil 24. března 2013 v katedrále sv. Štěpána v Litoměřicích liturgii Květné neděle. Na nádvoří biskupské rezidence požehnal ratolesti a poté se v průvodu několika desítek věřících odebral do katedrály. Vstoupili jsme do Svatého týdne, který začíná Květnou nedělí a končí nedělí Zmrtvýchvstání Páně.

 

Hlavním celebrantem mše svaté byl biskup Jan Baxant, koncelebroval probošt katedrální kapituly a dómský farář Jiří Hladík O.Cr. Při liturgii asistovali bohoslovci studující za litoměřickou diecézi: Vít Machek, Jaroslav Hraba, Pavel Michalec a Štěpán Smolen.

Texty pašijí četli probošt Jiří Hladík a dva z farníků - Tomáš Zadražil a Ondřej Kubišta.

Biskup Jan Baxant v kázání řekl: „Vždycky, když se Kristus dostává do blízkosti člověka, začíná, pokračuje, nebo i vyvrcholí veliké drama, drama vztahů - kdybychom jen vyjmenovali drama Jidášovo, drama Petrovo, Herodovo, Pilátovo, Šimona z Kyrény, drama jeruzalémských žen, drama dvou zločinců visících podobně jako Kristus na Kalvárii, drama setníka, který jako první vydává svědectví, ač sám nevěrec, o tom, že ten, který právě umřel, byl skutečně Boží syn, drama žen, které sledovaly, jak pochovávají Krista do hrobu, drama Josefa z Arimatie... A možná, že si tam můžeme představit i sami sebe, protože do naší blízkosti se dostává Kristus. I na nás naléhá jeho poselství, jeho příklad, jeho svědectví, jeho slovo, jeho oběť, jeho krev, jeho smrt. Dojímá nás to. Někoho možná až k slzám. Když ale svatý Augustin medituje pašije - tedy evangelní zprávu o umučení našeho Pána Ježíše Krista - připomíná, že nestačí jen dojetí a náš vlastní smutek nad tím, co všechno jsme způsobili, že Kristus to musel vyrovnávat svým mučednictvím, ale že při četbě pašijí nemáme ztratit radost a nadšení z toho, že máme Krista, že věříme Kristu, že mu patříme. Patříme tomu, který měl tak úžasné odhodlání a v čistotě a ušlechtilosti svých úmyslů byl ochoten místo nás, za nás, pro nás, kvůli nám to všechno podstoupit. Z toho se opravdu radujme - ve dnech, které nás teď čekají, ve dnech Svatého týdne - a vyznejme svou víru: Věřím v jednoho Boha!

 

Program Svatého týdne Mons. Jana Baxanta, biskupa litoměřického:

čtvrtek 28. března

9.00 hod. Missa chrismatis, katedrála sv. Štěpána, Litoměřice

18.00 hod. Coena Domini, katedrála sv. Štěpána, Litoměřice

20.00 hod. Večeře s „apoštoly, biskupská rezidence, Litoměřice

 

pátek 29. března

10.00 hod. Velkopáteční křížová cesta, vrch Kalvárie v obci Ostré u Úštěka

18.00 hod. Velkopáteční obřady, katedrála sv. Štěpána, Litoměřice

 

sobota 30. března

21.00 hod. Velikonoční vigilie, katedrála sv. Štěpána, Litoměřice

 

neděle 31. března

10.00 hod. Hod Boží velikonoční, katedrála sv. Štěpána, Litoměřice

 

Přehled velikonočních bohoslužeb v Litoměřicích naleznete zde.

 

Květná