Biskup Jan Baxant uvedl do úřadu nového generálního vikáře

Jana Michálková 1.července 2016

uvedení Mons. Martina Davídka do úřadu generálního vikáře, 1. července 2016, biskupská kurie, Dómské náměstí, Litoměřice