Biskup Jan Baxant vysvětil dva nové kněze

Jana Michálková 28.června 2015

Biskup Jan Baxant vysvětil dva nové knězeLitoměřický biskup Jan Baxant vysvětil dva nové kněze. Slavnost se konala v katedrále sv. Štěpána v Litoměřicích v sobotu 27. června 2015.

 

Litoměřický biskup Jan Baxant vysvětil dva nové kněze. Slavnost se konala v katedrále sv. Štěpána v Litoměřicích v sobotu 27. června. Kněžské svěcení je pokaždé velkou událostí - jak pro samotné kandidáty, tak pro diecézi. Slavnosti se pravidelně účastní kněží z diecéze, aby novokněze přivítali do diecézního kněžského společenství.  „Tento den je pro nás pro všechny dnem odvahy a statečnosti, odhodlání a rozhodnosti - to je ta výbava, kterou by měl mít každý křesťan, každý následovník Krista, řekl biskup.

Dvěma novými kněžími litoměřické diecéze jsou Mgr. Štěpán Smolen a Mgr. Lukáš Hrabánek. Kněžské svěcení přijali z rukou diecézního biskupa Jana Baxanta za přítomnosti rodičů, příbuzných, přátel a dalších mnoha hostů. Někteří z nich přicestovali ze zahraničí - z Izraele, Austrálie, Německa a Itálie. Byli tu farníci místní i z farností, kde oba novokněží ještě coby jáhni vykonávali jáhenskou službu - z Mladé Boleslavi a Jablonce nad Nisou.

Po slavnostním obřadu se konala mše svatá. Jejím hlavním celebrantem byl Mons. Jan Baxant, koncelebrovali přítomní kněží včetně generálního vikáře litoměřické diecéze P. Stanislava Přibyla CSsR, probošta litoměřické katedrální kapituly Jiřího Hladíka O.Cr., biskupského vikáře pro pastoraci Martina Davídka a kapitulních kanovníků.

„To, co se tu dnes odehrálo, není nějakou naší soukromou slavností, je to slavnost místní církve, která se společně raduje. Už nejsme soukromé osoby, jsme osoby darované církvi, poukázal novokněz Štěpán Smolen. „Děkujeme všem, kteří nám byli nablízku. Jsme si dobře vědomi toho, že bez vaší podpory a modliteb bychom nikdy neměli dost síly na to, abychom se vydali na tuto cestu, řekl mimo jiné.

Před závěrečným biskupským a novokněžským požehnáním předal Mons. Jan Baxant oběma kněžím potvrzení o vysvěcení a jmenovací dekrety pro první kněžskou službu. Vykonávat ji budou v místech, kde působili jako jáhnové - R.D. Štěpán Smolen v Mladé Boleslavi, R.D. Lukáš Hrabánek v Jablonci nad Nisou.

Svoje primiční mše svaté oba sloužili v neděli 28. června v místech, odkud pocházejí: Štěpán Smolen v Českém Krumlově a Lukáš Hrabánek v Praze.

Litoměřická diecéze je v současné době tvořena 383 farnostmi, působí v nich 112 kněží (stav k 1. 7. 2015).

 

2015-06-27

Foto: Jana Michálková

 

Fotogalerii z kněžského svěcení od Petra Zatloukala / Člověk a víra si můžete prohlédnout zde.