Biskup Jan Baxant vysvětil nového kněze

Jana Michálková 22.října 2016

Aktualizováno: Skrze modlitbu a vzkládání rukou litoměřického biskupa Mons. Jana Baxanta přijal v sobotu 22. října 2016 kněžské svěcení Pavel Michalec. Slavnost se konala v katedrále sv. Štěpána v Litoměřicích.

Novokněz Pavel Michalec bude kněžskou službu vykonávat v Liberci, ve farním obvodu spravovaném z libereckého arciděkanství, kde působil jako jáhen. Do kněžské služby mu vyprošujeme hojnost darů Ducha svatého!

Primiční mši svatou bude sloužit příští sobotu 29. října ve svém rodném městě, v 11 hodin v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Holešově u Kroměříže.

Bližší informace připravujeme do vydání diecézního časopisu Zdislava

Fotografie ze slavnosti nafotil Marek Novák z fotografického sdružení Člověk a víra (www.clovekavira.cz), prohlédnout si je můžete zde.