Biskup Jan Baxant vysvětil v Liberci kapli pro sestry františkánky

Jana Michálková 8.října 2013

Biskup Jan Baxant vysvětil v Liberci kapli pro sestry františkánkyLitoměřický biskup Mons. Jan Baxant navštívil 3. října 2013 Liberec, aby se setkal se školskými sestrami františkánkami, které zde nově působí od 1. září 2013, a vysvětil kapli v jejich novém domově.

 

Od 1. září letošního roku působí v litoměřické diecézi řádové setry kongregace Školských sester sv. Františka. Příchod tří sester františkánek do Liberce můžeme nazvat historickým okamžikem. Po mnoha letech totiž přichází do litoměřické diecéze řeholní komunita sester (!).

V domě františkánů v ulici Na Perštýně v Liberci, kde mají své zázemí, se nachází kaple, která byla zasvěcena Svaté rodině. Za účasti sester františkánek a kněží libereckého vikariátu ji ve čtvrtek 3. října při mši svaté posvětil litoměřický biskup Mons. Jan Baxant.

„Patříme do kongregace Školských sester sv. Františka. Všechny tři pocházíme z Moravy, ale Čechy jsme si od první chvíle zamilovaly. Je tu nádherný kraj a věřící tu jsou tu úplně jinak semknutí. Zdá se nám, že místní cítí daleko více osobní zodpovědnost za poklad víry, představuje zdejší sestry jejich představená, S. M. Dominika.

S. M. Bernadeta a Dominika žily a pracovaly v Brně. S. M. Bernadeta působila jako pastorační asistentka v několika brněnských farnostech. S. M. Dominika pracovala léta jako psycholog a zároveň měla na starosti formaci mladých sester v jejich společenství. S. M. Lucie pracovala jako pastorační asistentka ve velké františkánské farnosti v Praze.

„Po našem příjezdu do Liberce jsme spojily síly s místními farníky a nejprve jsme si musely připravit místo k bydlení a ke službě. Od bratří františkánů máme zapůjčený dům „U Pelikána, v jehož přízemí probíhají mnohé farní aktivity. Musely jsme si ho celý uklidit a připravit. Takže první týdny jsme se věnovaly hadrům a smetáku, šroubovaly skříně a šily záclony, aby se náš nový domov mohl stát opravdu „domem přijetí, což je naše velké přání, popsala S. M. Dominika. „Velmi jsme toužily, abychom tu mohly mít kapli, ale neměly jsme již dostatek financí na to, abychom si ji mohly důstojně zařídit, proto jsme tuto naši touhu svěřily s důvěrou Boží prozřetelnosti. Dobrý Bůh se nenechal zahanbit a do několika týdnů máme krásnou kapli Svaté rodiny, jejíž zařízení je kompletně darované!!! Kapli nám vysvětil 3. října otec biskup během krásné soukromé liturgie, dodala.

A jaká služba zdejší sestry františkánky čeká? Podle slov S. M. Dominiky se S. M. Lucie stala od 1. září pastorační asistentkou na arciděkanství v Liberci a pomáhá se vším, co je potřeba. S. M. Bernadeta se stala od tohoto data pastorační asistentkou ve farnosti Rochlice, kde slouží bratři františkáni. A ona sama, S. M. Dominika, by si v Liberci v dohledné době ráda otevřela psychologickou ambulanci, aby mohla být k dispozici těm, kteří si nesou životem vnitřní, často skrytou bolest a trápení.

 

Litoměřický biskup Mons. Jan Baxant poprvé představil sestry františkánky při poutní slavnosti, která se konala v neděli 25. srpna 2013 v Hrádku nad Nisou. „Je to mimořádná událost, když po několika desítkách let opět přicházejí do naší diecéze řeholnice. Zatím jsme prožívali jen to, že řeholní komunity opouštěly naši diecézi. Nyní máme radost z toho, že řeholní komunita sester přichází do Liberce, a tak posílí stav zasvěcených osob v naší diecézi, zdůraznil biskup.

Zcela zaplněný kostel v Hrádku nad Nisou, který tehdy při slavnosti děkoval spolu s diecézním biskupem knězi P. Tomáši Pavlu Genrtovi OFM za více než čtyřicet let duchovní správy ve farnostech zdejšího kraje a zároveň vítal ve farnosti nového duchovního správce, přijal naše nové řeholnice srdečně, spontánním potleskem.