Biskup Jan Baxant zahájí advent v katedrále

Jana Michálková 26.listopadu 2010

Biskup Jan Baxant zahájí advent v katedráleLitoměřický biskup Mons. Jan Baxant zahájí v neděli 28. listopadu 2010 v katedrále sv. Štěpána v Litoměřicích advent. V úvodu bohoslužby, která začíná v 10 hodin, zapálí první svíčku na adventním věnci a požehná adventní věnce, které si účastníci mše svaté s sebou do chrámu přinesou.

 

Nový církevní rok (roční okruh církevních svátků, jehož části zpřítomňují liturgickým slavením jednotlivé etapy dějin spásy) začíná první adventní nedělí (letos 28. listopadu). Název pochází z latinského slova „adventus (příchod). V křesťanském smyslu slova tento výraz označuje příchod Mesiáše, který se uskutečnil narozením Ježíše Krista a slaví se o Vánocích (25. prosince). V adventu se křesťané vžívají do atmosféry dlouhé přípravy na první příchod Vykupitele do lidských dějin a zároveň oživují touhu po jeho druhém příchodu na konci časů, ale rovněž do svého vlastního života.

Dnes trvá adventní doba čtyři neděle před slavností Narození Páně (25. prosince). První začátky adventu se objevily v jižní Galii a ve Španělsku koncem 4. století. V průběhu 12. a 13. století se stal advent začátkem nového liturgického roku, který do té doby začínal Vánocemi.

Výraznou postavou adventní doby je poslední z řady starozákonních proroků - sv. Jan Křtitel, který je Kristovým bezprostředním předchůdcem. Jde před Ježíšem a vydává mu svědectví svým kázáním, křtem obrácení a nakonec svou mučednickou smrtí.

K předvánoční výzdobě patří již tradičně adventní věnec se čtyřmi svícemi, které se postupně zapalují, takže na konci adventu svítí všechny čtyři. Tento zvyk nepřímo navazuje na židovskou tradici - starou více než 2000 let - slavení svátků světel zvaných Chanuka, které spadají na přelom listopadu a prosince.

Vánoční okruh končí svátkem Křtu Páně, který připadá vždy na neděli po 6. lednu, kdy se slaví slavnost Zjevení Páně neboli lidově svatých Tří králů. Pak následuje první část liturgického mezidobí.

 

Z diáře Mons. Jana Baxanta

24. prosinec 2010

10.00 - Návštěva pacientů, Městská nemocnice v Litoměřicích

16.00 - Štědrovečerní mše pro rodiny, děkanský kostel Všech svatých, Litoměřice

24.00 - Půlnoční mše svatá, katedrála sv. Štěpána, Litoměřice

 

25. prosinec 2010

10.00 - Vánoční bohoslužba Božího hodu, katedrála sv. Štěpána, Litoměřice

 

26. prosinec 2010

10.00 - Poutní slavnost katedrály sv. Štěpána, katedrála, Litoměřice

 

31. prosinec 2010

16.00 - Děkovná bohoslužba, katedrála sv. Štěpána, Litoměřice

 

1. leden 2011

10.00 - Novoroční bohoslužba, katedrála sv. Štěpána, Litoměřice