Biskup litoměřický požehnal tříkrálovým koledníkům

Edith Kroupová, DCH Litoměřice 2.ledna 2012

Biskup litoměřický požehnal tříkrálovým koledníkůmV pondělí 2. ledna 2012 dopoledne se v kostele Všech svatých v Litoměřicích uskutečnilo slavnostní zahájení Tříkrálové sbírky v litoměřické diecézi s promluvou a požehnáním Mons. Jana Baxanta, biskupa litoměřického.

Po žehnání se koledníci sešli k malému pohoštění na Diecézní charitě v Litoměřicích (Dómské náměstí 10), kde společně zazpívali koledy za doprovodu mladého klávesisty Pavla Lendela. Poté již někteří z nich vyšli se zapečetěnými pokladničkami do ulic litoměřické diecéze. Diecézní charita Litoměřice v ten den koledovala v Počaplech, Mlékojedech, Nučničkách a okolí Dómského náměstí.

Na žehnání se sešli zástupci koledníků z celé litoměřické diecéze v počtu téměř padesáti dětí. Přijeli nejen z Litoměřic, ale také z Lovosic, Ústí nad Labem, České Kamenice, Mostu a letos se žehnání zúčastnili také děti z litoměřického skautského oddílu.

Každá tato sbírka má své poslání a cíl - obecným záměrem Tříkrálové sbírky roku 2012 je podpora charitního díla, pomoc rodinám a lidem v nouzi u nás i v zahraničí. Diecézní charita Litoměřice letos z Tříkrálové sbírky podpoří nově vzniklé Dobrovolnické centrum a terénní práci Poradny pro uprchlíky a migranty DCH Litoměřice.

Na webu www.dchltm.cz v sekci Tříkrálová sbírka budou k dispozici všechny průběžné informace.