Biskup na Úštěcku požehnal obnovenou křížovou cestu

Jana Michálková 14.srpna 2011

Biskup na Úštěcku požehnal obnovenou křížovou cestu Litoměřický biskup Jan Baxant požehnal v pátek 12. srpna 2011 v podvečer obnovenou křížovou cestu v areálu Kalvárie na Ostrém u Úštěka. Umístění deskových maleb do výklenkových kaplí čtrnácti zastavení křížové cesty a autorské plastiky do úvodní kaple je jedním z dalších významných kroků k revitalizaci tohoto barokního areálu. Iniciátorem aktivit na záchranu dominanty úštěckého regionu je občanské sdružení Společnost pro obnovu památek Úštěcka.

Slavnost s žehnáním křížové cesty probíhala za účasti náměstkyně ministra kultury Anny Matouškové a ministra obrany a senátora za Litoměřicko a Slánsko Alexandra Vondry. Spolu s litoměřickým biskupem se jí zúčastnili kanovník litoměřické katedrální kapituly Martin Davídek a duchovní správce úštěcké farnosti Jaroslav Stříž. Společnost pro obnovu památek Úštěcka zde zastupoval její předseda Tomáš Hlaváček. Přítomna byla více než stovka lidí, mezi nimi i skupina německých občanů.

Mons. Jan Baxant ocenil práci dobrovolníků, kteří se již několik let snaží zdevastovaný areál zachránit. „V činnosti těchto sdružení vidím budoucnost. I kdyby měli lidé v církvi sebekrásnější, sebelepší vůli, nemohou stačit na to, aby církev svými silami, svými prostředky, kterých nemá mnoho, mohla všechny krásné monumenty, jež nám tu naši předkové zanechali, zrekonstruovat. Budoucnost půjde tím směrem, že budeme vyhledávat, podporovat a prosit kohokoliv, kdo bude mít dobrou vůli, abychom společnými silami obnovili křesťanské památky a předali je dalším generacím. Proto si vážím činnosti lidí, kteří se tu spojili a pro záchranu této zdevastované památky konají. Bez takového přístupu si nedovedu budoucnost představit, řekl.

Biskup rovněž připomněl význam čtrnácti zastavení křížové cesty, zpodobňujících Kristovo utrpení na jeho poslední cestě před ukřižováním. Přítomné oslovil v českém i německém jazyce a z vrchu Kalvárie požehnal místo samé i obyvatelům tohoto kraje. Setkání doprovodil kytlický chrámový sbor pod vedením Marie Šťastné.

 

Z tiskové zprávy Společnosti pro obnovu památek Úštěcka:

Barokní areál u obce Ostré pochází z počátku 18. století a jeho autorství se připisuje přednímu architektovi této doby, Octavianu Broggiovi. Z blízké obce Ostré vede křížová cesta s prostými barokními výklenkovými kaplemi, která je na vrcholu kopce zakončena třemi symetricky rozmístěnými kaplemi. V areálu se nacházejí i četné barokní pískovcové sochy.

Přestože se jedná o významnou památku, nebyla jí po dlouhou dobu věnována žádná pozornost, takže v průběhu času zcela zchátrala. Jedna z kaplí na vrcholu kopce vyhořela, vnitřní vybavení postupně zmizelo. Celý areál časem zarostl tak, že nebyl téměř odnikud vidět a některé z kaplí křížové cesty doslova zmizely pod zemí.

O záchranu areálu začalo od jara roku 2005 usilovat místní občanské sdružení Společnost pro obnovu památek Úštěcka. Tomuto sdružení se podařilo ve spolupráci s turistickým oddílem TOM Hrušovany a TOM Bobři Úštěk okolí kapliček vyčistit a nadchnout široké okolí pro záchranu objektu. Kromě sponzorských darů, výtěžků ze sbírek a benefičních koncertů se finančně na záchraně památky podílelo i Ministerstvo kultury ČR, Ústecký kraj, Státní zemědělský intervenční fond a Nadační fond Kalich. Na počátku srpna 2011 byly do výklenkových kaplí křížové cesty umístěny obrazy akademického malíře Radomila Klouzy, které vytvořil dle dobových analogií. Úvodní vstupní kapli zdobí autorská plastika Rozloučení Spasitele s matkou od akademického sochaře Davida Janoucha.

Před rokem 2005 byl areál v natolik havarijním stavu, že bylo pouze otázkou času, kdy tato významná památka zcela podlehne zkáze. Dnes tvoří barokní areál Ostré opět hrdou dominantu celé krajiny a stal se i oblíbeným výletním místem. Dá se tedy oprávněně říci, že místní občanské sdružení tuto významnou kulturní památku doslova vzkřísilo z mrtvých.

 

Křížová cesta je zpodobením utrpení Krista na jeho poslední cestě z domu Pilátova až na horu Kalvárii (Golgota) po Via Dolorosa. Nejčastěji vede pod širým nebem do kopce a má obvykle čtrnáct zastavení.

1.  zastavení - Pán Ježíš je vydán na smrt

2.  zastavení - Pán Ježíš na sebe bere kříž

3.  zastavení - Pán Ježíš padá poprvé pod křížem

4.  zastavení - Pán Ježíš potkává svou matku

5.  zastavení - Šimon pomáhá Pánu Ježíši nést kříž

6.  zastavení - Veronika podává Pánu Ježíši roušku

7.  zastavení - Pán Ježíš padá podruhé

8.  zastavení - Pán Ježíš napomíná plačící ženy

9.  zastavení - Pán Ježíš padá potřetí

10. zastavení - Pána Ježíše zbavili roucha

11. zastavení - Pána Ježíše přibíjejí na kříž

12. zastavení - Pán Ježíš umírá na kříži

13. zastavení - Tělo Pána Ježíše položili matce na klín

14. zastavení - Tělo Pána Ježíše položili do hrobu

(http://cs.wikipedia.org)