Biskup požehná restaurované vitráže kostela v Křižanech

Jana Michálková 22.srpna 2011

Biskup požehná restaurované vitráže kostela v KřižanechV sobotu 3. září 2011 v 15 hodin se bude ve farním kostele svatého Maxmiliána v Křižanech konat slavnostní českoněmecká mše svatá za přítomnosti křižanských rodáku. Tuto slavnostní mši svatou bude celebrovat litoměřický biskup Jan Baxant.

Mons. Jan Baxant požehná při této pontifikální mši svaté čtyři nově zrestaurované vitráže, které díky finančním prostředkům získaným z fondů Evropské unie mohly být zachráněny a opět zrestaurované navráceny zpět do kostela svatého Maxmiliána.

Všichni jste na tuto slavnost srdečně zváni.