Biskup požehnal barokní sousoší sv. Tří králů s Pietou

Jana Michálková, tisková mluvčí 22.listopadu 2009

Biskup požehnal barokní sousoší sv. Tří králů s PietouLitoměřický biskup Mons. Jan Baxant požehnal v sobotu 21. listopadu 2009 restaurované sousoší sv. Tří králů s Pietou, které bylo koncem září nově umístěno do revitalizovaného parku městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov. Po slavnostním obřadu pohovořil s místními farníky a pracovnicemi střekovské radnice.

Sousoší sv. Tří králů s Pietou patrně pochází z první třetiny 18. století. Jedná se o barokní sloup se sousoším Piety na vrcholu a s postavami Tří králů na zvýšeném podstavci - černý Baltazar nese schránku s myrhou, vpravo od něj Kašpar drží v rukou pokladnici se zlatem a na odvrácené straně podstavce stojí Melichar s nádobou na kadidlo. Promyšlená kompozice, velkorysé podání plastik a rovněž nezvyklé téma řadí památku k ojedinělým dílům vrcholného baroka ve zdejším kraji.

Původně stávalo u bývalého zámku ve Svádově (místní část Ústí nad Labem spravovaná střekovskou radnicí). V 70. letech 20. století bylo přemístěno na zahradu dnes již bývalé svádovské fary. Vandaly otlučené a povětrnostními a chemickými vlivy poškozené bylo letos v dubnu rozebráno a převezeno do restaurátorské dílny českobudějovického sochaře Ivana Tláška v Hořicích v Podkrkonoší. Restaurátor z něj odstranil betonové vysprávky provedené v minulých letech, které neodpovídaly kvalitou ani provedením, kámen zpevnil silikátovými přípravky a chybějící části sousoší domodeloval hmotou, která je příbuzná původnímu kameni. Nakonec kámen nakonzervoval proti vlhkosti.

Vlastníkem této národní kulturní památky je město Ústí nad Labem (ve správě ji má městský obvod Střekov). Částka na její rekonstrukci dosáhla více než dvou milionů korun. Ministerstvo kultury ČR poskytlo dotaci z programu Podpora obnovy kulturních památek ve výši 900 000 korun, Ústecký kraj 427 000 korun a střekovská radnice uhradila ze svého rozpočtu 800 000 korun. Se souhlasem ministerstva a památkářů bylo sousoší sv. Tří králů s Pietou po restaurování umístěno do parku T. G. Masaryka v ústecké čtvrti Střekov.