Biskup požehnal stavbu věže kostela v Lenešicích

Václav Němec, pastorační asistent - děkanství Postoloprty 7.května 2010

Biskup požehnal stavbu věže kostela v LenešicíchDne 6. května 2010 se za účasti litoměřického biskupa Mons. Jana Baxanta konal slavnostní obřad požehnání stavby věže opravovaného kostela sv. Šimona a Judy v Lenešicích. I přes nepřízeň počasí se této mimořádné události zúčastnilo asi 70 lidí, převážně místních obyvatel.

Na začátek zazpíval dětský pěvecký sbor Blecha ZUŠ Postoloprty. Úvodní slovo měl pan Zdeněk Plaček, předseda Lenešického okrašlovacího spolku, který přítomné seznámil s průběhem prací a plánem na blízké období. Hejtmanka Ústeckého kraje Jana Vaňhová ve svém projevu hovořila o unikátnosti lenešického kostela a ocenila úsilí přivést jej do původního stavu.

Otec biskup vyjádřil svou radost z obnovy kostela a především z iniciativy samotných občanů, díky které se obnova může realizovat a kterým obnovený kostel bude sloužit. Poděkoval a zároveň povzbudil všechny přítomné nejen ve svém slově, ale také během vlastního obřadu posvěcení, jenž následoval. Přítomným se pan biskup svěřil, že při takto mimořádné události, jako je požehnání stavby kostela, zvlášť v litoměřické diecézi, na severu Čech, ještě nebyl.

Na závěr opět zazpíval několik skladeb dětský pěvecký sbor za doprovodu fléten a kláves.

Bohu díky za tuto událost a vyprošujme Boží požehnání, abychom brzy mohli slavit posvěcení obnoveného kostela.