Biskup uvedl do úřadu nového generálního vikáře

Jana Michálková 1.července 2016

Biskup uvedl do úřadu nového generálního vikářeLitoměřický biskup Mons. Jan Baxant uvedl dnes, v pátek 1. července 2016, do úřadu nového generálního vikáře. Tím je Mons. Martin Davídek.

 

Nový generální vikář Mons. Martin Davídek složil při převzetí úřadu do rukou diecézního biskupa přísahu a Vyznání víry. Stalo se tak na sále biskupské kurie za přítomnosti kancléře Mgr. Miloslava Marka, vedoucí právního odboru JUDr. Jany Benešové a zaměstnanců úřadu Biskupství litoměřického.

Generální vikář je nejbližším spolupracovníkem diecézního biskupa, má tutéž výkonnou moc. Stejně jako diecézní biskup je statutárním orgánem Biskupství litoměřického. Generální vikář je ředitelem biskupské kurie (tj. úřad litoměřického biskupa, ústředního úřadu celé diecéze).

 

Životopis Mons. ICLic. Mgr. Martina Davídka

 

2016-07-01

2016-07-01

2016-07-01

Foto: Jana Michálková