Biskup z Fuldy navštívil litoměřickou diecézi

Dominik Faustus 5.července 2022

Ve dnech 3. - 4. července 2022 navštívil světící biskup z diecéze Fulda Prof. Dr. Karlheinz Diez s R.D. Markusem Blümelem a dalším doprovodem litoměřickou diecézi. Svou pouť začal v neděli 3. července 2022 v klášteře v Hejnicích, v pondělí 4. července 2022 pak zavítal do Litoměřic. Na litoměřickém biskupství jej přivítal generální vikář Mons. Martin Davídek. Katedrálou sv. Štěpána německé hosty provedl kostelník Antonín Fegyvereš a na biskupské kurii pohovořil o dějinách diecéze archivář Mgr. Martin Barus. Fuldský biskup navštívil také rezidenci litoměřického biskupa a svou návštěvu zakončil v Biskupském pivovaru. Mezi městem Litoměřice a Fuldou je dlouhodobé partnerství a dobré vztahy jsou také mezi fuldskou a litoměřickou diecézí.

Pondělí 4. července 2022, katedrála sv. Štěpána a biskupská kurie, Litoměřice

Foto: archiv litoměřického biskupství