Biskupové podepsali memorandum o partnerství litoměřické a eichstättské diecéze

Karel Pech 6.října 2013

mše svatá a podpis memoranda o partnerství litoměřické a eichstättské diecéze - litoměřický biskup Mons. Jan Baxant a eichstättský biskup Mons. Gregor Maria Hanke OSB; hlavním celebrantem mše svaté byl litoměřický biskup Mons. Jan Baxant, koncelebrovali eichstättský biskup Mons. Gregor Maria Hanke OSB, prelát Dr. Christoph Kühn a kanovník Alfred Rottler, dále generální vikář litoměřické diecéze P. Stanislav Přibyl CSsR a probošt litoměřické katedrální kapituly P. Jiří Hladík O.Cr.; 6. října 2013, katedrála sv. Štěpána, Litoměřice