Biskupové podepsali memorandum o partnerství litoměřické a eichstättské diecéze

Jana Michálková 6.října 2013

Biskupové podepsali memorandum o partnerství litoměřické a eichstättské diecézePartnerství litoměřické a eichstättské diecéze je oficiálně stvrzeno. Litoměřický biskup Mons. Jan Baxant a eichstättský biskup Mons. Gregor Maria Hanke OSB podepsali v neděli 6. října 2013 v katedrále sv. Štěpána v Litoměřicích memorandum o partnerství obou diecézí.

 

Litoměřický biskup Mons. Jan Baxant a eichstättský biskup Mons. Gregor Maria Hanke OSB podepsali v neděli 6. října 2013 memorandum o partnerství litoměřické a eichstättské diecéze. Jeho cílem je vzájemně rozvíjet a do budoucna prohlubovat stávající oboustranné kontakty. Pro litoměřickou diecézi je to mimořádná událost. Poprvé totiž její představitel svým podpisem stvrdil prohlášení o partnerství s jinou diecézí.

Stalo se tak po mši svaté v katedrále sv. Štěpána v Litoměřicích, která začala krátce po 11. hodině a byla pro přátele z Německa sloužena v jejich rodném jazyce. Hlavním celebrantem mše svaté byl litoměřický biskup Mons. Jan Baxant, koncelebrovali eichstättský biskup Mons. Gregor Maria Hanke OSB, prelát Dr. Christoph Kühn a kanovník Alfred Rottler, dále generální vikář litoměřické diecéze P. Stanislav Přibyl CSsR a probošt litoměřické katedrální kapituly P. Jiří Hladík O.Cr. Jáhenskou službu vykonával Bernd Grünauer.

Obě strany vycházejí ze vzájemného dějinného propojení obou diecézí a chtějí tímto deklarovat svůj společný zájem na spolupráci: ještě lépe se poznávat prací pro světovou církev, vzájemně se setkávat, učit se chápat druhé v jejich odlišnostech, a především komunikovat, abychom pochopili, pocítili a zakusili, jak jiný křesťan, jak právě druhá místní církev - partnerská diecéze - hledá odpovědi na své životní otázky a snaží se je ve vřelém spojení s Ježíšem Kristem najít.

Mons. Jan Baxant v homilii řekl, že katedrála, matka všech kostelů v diecézi, je svým prostorem připravena ještě pro mnoho příchozích. „Jsem velmi rád, že je tak veliká pro eventuální budoucnost a pojme daleko více bratrů a sester než dnes. Křesťanský život není jen to, chodit do kostela, je to život podle evangelia v každodenní praxi. Ale přece - účastnit se bohoslužeb je naše krásná, svatá povinnost. Zatím však v našich časech na zaplnění tohoto prostoru stále čekáme. Samozřejmě nelze jen kritizovat, stýskat si na tento momentální stav naší diecéze. I když v letech poválečných bylo odsunuto devadesát procent aktivních katolíků německy mluvících, nemáme právo naříkat a s otázkou se dívat k nebesům, proč je nás tak málo. Pro informaci: z naší diecéze bylo odsunuto sedm set kněží a tisíc řeholních sester. V Litoměřicích není ani jedna řeholní sestra. Ale co máme tedy dělat? Museli jsme si stanovit určitý plán, určitou pastorační představu, a to tu, že i když je nás křesťanů relativně málo, chceme tento stav považovat za výhodu. A v jakém slova smyslu? Máme jedinečnou příležitost navazovat s ostatními křesťany jednotlivé, osobní vztahy. Je to naše společné přesvědčení, že když budeme pěstovat tyto osobní vztahy, můžeme se optimisticky dívat do budoucnosti. Bez toho bychom nemohli pěstovat krásné Kristovo dílo, řekl mimo jiné biskup.

Poukázal rovněž na slova nedělního evangelia, v němž se hovořilo o víře a službě. „Víra v Boha, víra v Krista, to je životní přesvědčení. Když opravdu věřím, víru činím. Aby má víra byla skutečně činná, musí být vynalézavá, nápaditá. A v tom vidím i novou evangelizaci, řekl. O službě pak: „V bezprostřednosti kontaktů s našimi křesťany chceme připomínat, že služba Kristu není řemeslo ani živnost. Ve službě Kristu a lidem se nutně musíme setkat i s neúspěchy. Prožít neúspěch, to vede k pokoře. Chceme být s našimi bratry a sestrami spolupracovníky, učedníky Kristovými. Proto vám děkuji, že jste přijeli, že nás chápete, v tom nás utvrzujete a že nám pomáháte.

Podpisem memoranda vyvrcholila třídenní návštěva našich přátel z Německa v litoměřické diecézi, která probíhala ve dnech 4. až 6. října 2013 v Hejnicích. Zde se konalo výjezdní zasedání eichstättské Diecézní rady (valné shromáždění tohoto diecézního grémia), kterého se účastnilo na 60 osob včetně eichstättského biskupa Mons. Gregora M. Hankeho OSB, preláta Dr. Christopha Kühna a kanovníka Alfreda Rottlera. Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický, a P. Stanislav Přibyl, generální vikář litoměřické diecéze, se programu zúčastnili také.

Jeho součástí byla rovněž přednáška P. Stanislava Přibyla a výjezd pracovních skupin do několika farností litoměřické diecéze: do Šluknova (příklad práce charity, zvláště s romskými spoluobčany), Liberce (příklad pastorace ve městě), Bělé pod Bezdězem (příklad pastorace v oblastech se spíše venkovským charakterem), Varnsdorfu, biskupské gymnázium (příklad školského zařízení s církevním zřizovatelem), Příchovic, interdiecézní centrum pro mládež (příklad pastorace mládeže), Jablonného v Podještědí (prohlídka poutního místa spojeného se sv. Zdislavou, jednou z patronů litoměřické diecéze, a příklad činnosti řeholníků /dominikáni/) a Hejnic (prohlídka baziliky a činnost Mezinárodního centra duchovní obnovy).

 

Zvukový záznam homilie Mons. Jana Baxanta připravujeme, zanedlouho jej naleznete na našich stránkách.