Biskupské exercicie 2011

Jana Michálková 14.března 2011

Biskupské exercicie 2011Od 13. do 19. března 2011 probíhají každoroční duchovní cvičení pro všechny české a moravské biskupy. Letos se konají na Vranově u Brna. Exercitátorem je P. Marko Rupnik SJ a překladatelem R. D. Vladimír Málek.

P. Marko Ivan Rupnik se narodil v roce 1954 v Zadlogu ve Slovinsku. V roce 1973 vstoupil k jezuitům, studoval teologii na Papežské univerzitě Gregoriána v Římě se specializací na obor misie. Knězem se stal v roce 1985. V roce 1991 dokončil pod vedením P. Špidlíka na Gregoriánské univerzitě doktorát na Fakultě pro obor misie.

Od září 1991 žije a pracuje v Římě na Papežském institutu pro východní církve - Centro Aletti, kde je ředitelem. Vyučuje na Gregoriáně a na Papežském liturgickém institutu. Od roku 1999 je konzultorem Papežské rady pro kulturu. Aktivity umělce a teologa vždy spojuje s pastorací, především prostřednictvím konferencí a jako průvodce četných kurzů a duchovních cvičení.