Biskupské gymnázium v Bohosudově má další titul!

Jana Michálková 24.května 2017

Biskupské gymnázium v Bohosudově má další titul! Zástupci Ústeckého kraje se ve spolupráci s Klubem ekologické výchovy – asociací pedagogů a škol pro environmentální vzdělávání rozhodli zhodnotit proenvironmentální aktivity škol v Ústeckém kraji a ocenit školy, které se snaží vést své žáky k šetrnému spotřebitelství a podporují tak udržitelný rozvoj své obce. Soutěž má tři stupně, tím prvním, nejvyšším, jsou oceněny školy s dlouhodobými zkušenostmi a komplexní realizací environmetální výchovy. A právě tímto nejvyšším stupněm byla oceněna naše škola; k titulům „Ekoškola“, „Škola udržitelného života“, „Etická škola“ si přidala titul „Škola udržitelného rozvoje Ústeckého kraje“.

Oceněny byly především naše projektové aktivity a výchovné působení, ve kterých se žáci Ekotýmu zaměřují nejen na své spolužáky, ale i na jejich rodiny. Z nejzajímavějších aktivit jmenujme například pohádkové pásmo „Sněhurka a 7 kontejnerů“, projektové dny „Enviropohádky“, „Žížalení“, „Učíme se navzájem“. Také byla oceněna zajímavá umístění žáků školy; vloni vyhráli žáci Ekotýmu 1. místo v krajské soutěži se stolní hrou o Krupce, kterou sami vytvořili; letos bude o medailové místo bojovat žák Jan Leistner s obsáhlou prací o rekultivaci „Milada“.

Ekotým také úzce spolupracuje se Sdružením Tereza, například na programu „Menu pro změnu“, kde se snaží seznamovat své spolužáky a jejich rodiny se zdravými a hlavně lokálními potravinami. Dále je to program Litter Less, který pojednává o předcházení vzniku odpadu - je lepší odpadu předcházet, než likvidovat už vzniklý odpad. Jak předcházet vzniku odpadu a jak šetřit energiemi Ekotým zpracoval to školního kalendáře „I malými činy můžeme změnit svět“, který doprovodily svými ilustracemi další nadané žačky gymnázia.

Jsme rádi, že na gymnáziu funguje sehraná parta, které není jedno, jaké prostředí ji obklopuje.

Ocenění Ekotýmu BGB.

Sněhurka a 7 kontejnerů

Žáci Ekotýmu Biskupského gymnázia Bohosudov vymysleli a realizují pro své mladší spolužáky, děti z mateřských škol Ústeckého kraje aktivity, které by pomohly problematice udržitelného rozvoje v kraji. Aktivity zpracovali do pohádkového pásma. Jmenuje se „Sněhurka a 7 kontejnerů“ a pojednává zábavnou a interaktivní formou o třídění, ale i o předcházení vzniku odpadu. Ukázku najdete zde.

Mgr. Věra Pavlátová, zástupkyně ředitelky školy a projektová manažerka


Biskupské gymnázium, Základní škola a Mateřská škola Bohosudov je všeobecné čtyřleté i osmileté gymnázium, úplná základní škola a mateřská škola. Zřizovatelem školy je Biskupství litoměřické.

Školu si můžete prohlédnout zde.