Biskupské gymnázium, základní škola a mateřská škola Bohosudov zahájili školní rok

Dominik Faustus 5.září 2023

V pondělí 4. září 2023 v 8 hodin zahájili Biskupské gymnázium, základní škola a mateřská škola Bohosudov školní rok 2023/2024. Paní ředitelka Mgr. Bc. Jana Pucharová přivítala žáky 1. třídy, kteří přišli se svými rodiči a blízkými. Litoměřického biskupa zastoupil generální vikář Mons. Martin Davídek. V bohosudovské bazilice Panny Marie Bolestné se pak sešli žáci a studenti se svými učiteli, aby zahájili školní rok. Promluvila k nim opět ředitelka školy, generální vikář a duchovním slovem je povzbudil zástupce ředitelky školy trvalý jáhen Mgr. Jiří Breu. Po zaznění státní hymny na bohosudovské varhany se přítomní rozešli do tříd, aby se po tomto slavnostním úvodu mohli pustit již do sebezušlechťující práce. Přejeme všem žákům, studentům, pedagogům i jejich rodičům požehnaný školní rok.

Pondělí 4. září 2023, Bohosudov

Foto: Jitka Jedličková a Martin Davídek