Biskupské gymnázium, ZŠ a MŠ Bohosudov získala dva tituly

Mgr. Věra Pavlátová, zástupce ředitelky školy 23.června 2015

Biskupské gymnázium, ZŠ a MŠ Bohosudov získala dva titulyBiskupské gymnázium, ZŠ a MŠ Bohosudov získala v letošním roce dva tituly: „Etická škola“ (březen 2015) a „Ekoškola“ - ten převzali zástupci školy v Senátu Parlamentu ČR v Praze ve čtvrtek 18. června 2015.

 

Žákům ani učitelům a dalším pracovníkům Biskupského gymnázia, ZŠ a MŠ Bohosudov není lhostejné prostředí, ve kterém žijí. Proto přemýšlí, jak účelně změnit postoje a chování svých spolužáků, učitelů, rodičů, prarodičů a dalších spoluobčanů v problematice udržitelného rozvoje, ale i v oblasti sociálního klimatu. Všem jde hlavně o to, aby škola a její okolí nebylo jen místem předávání informací, ale zdravým prostředím pro formování jednotlivce a jeho přípravu na život.

Snaží se pro tuto vizi dělat maximum - na škole velmi aktivně funguje Školní klub, který se stará o mimoškolní aktivity a kroužkovou činnost žáků i jejich rodičů a prarodičů, dále zde fungují metodici prevence, kteří se spolu s vedením školy setkávají pravidelně s žáky při „setkáních u kulatého stolu, kde každý může rozebrat svůj problém, názor, připomínku. Pozadu nezůstává ani učitelský sbor, který se pravidelně školí v nových a zajímavých metodách a formách výuky i komunikace s žáky a rodiči.

V neposlední řadě je nutno zmínit práci Ekotýmu BGB, tvořeného žáky a některými učiteli. Ekotým se snaží hravou, projektovou a prožitkovou formou přiblížit svým spolužákům, ale i ostatním občanům Krupky důležitost zájmu o své okolí a o přírodu. Organizuje pro ně různé projektové dny, akce, výlety, soutěže.

Obrovská síla žáků a učitelů této školy je v soudržnosti a spolupráci při směřování ke stejnému cíli; však tato síla pomohla i k zisku prvenství a výhře obou pohárů při sportovních hrách škol o „Pohár starosty města.

Soustavná činnost školy byla tento rok korunována dvěma dalšími velkými úspěchy - získala jako první škola na Teplicku pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy titul „ETICKÁ ŠKOLA STŘÍBRNÉHO STUPNĚ a obhájila mezinárodní titul „EKOŠKOLA.

Titul a vlajka „Ekoškoly byly předány zástupcům Ekotýmu a vedení školy ve čtvrtek 18. června v Senátu Parlamentu ČR v Praze. Zástupci Ekotýmu zde pohovořili o své činnosti, převzali titul Ekoškola, prohlédli si Valdštejnský palác a setkali se se senátory. Valdštejnský palác je naprosto uchvátil svou krásou a noblesou, setkání se senátory našim žákům přineslo nové poznatky a zkušenosti.

Škola má díky letošním úspěchům „slušně našlápnuto být nadále stabilní oporou výchovy a vzdělávání v regionu a vedení školy je proto velmi pyšné na všechny své úspěšné žáky i učitele.

 

2015-06-18

Foto: Biskupské gymnázium, ZŠ a MŠ Bohosudov