Biskupské svěcení Mons. ThDr. Josefa Koukla 27. srpna 1989

archiv biskupství 26.srpna 2009

 

V těchto dnech si litoměřická diecéze připomíná kulaté výročí od konsekrace 18. litoměřického biskupa Mons. ThDr. Josefa Koukla. Ta se konala 27. srpna 1989 v litoměřické katedrále sv. Štěpána po patnáctileté sedisvakanci.