Biskupskému gymnáziu Varnsdorf je 20 let

Jana Michálková 19.září 2016

Biskupskému gymnáziu Varnsdorf je 20 letBiskupské gymnázium Varnsdorf oslavilo v pátek a sobotu 16. a 17. září 2016 dvacáté výročí svého vzniku.

V pátek 16. září, v Den církevního školství, škola ožila netradičními formami vyučování a sportovními a kulturními akcemi. V sobotu se tu sešli všichni ti, kteří si chtěli připomenout významné události, jimiž škola prošla za uplynulá dvě desetiletí.

Prohlédněte si fotogalerii z oslav zveřejněnou na stránkách školy: Biskupské gymnázium Varnsdorf

Biskupské gymnázium Varnsdorf je významnou regionální všeobecně vzdělávací autoritou, o čemž svědčí i to, že se na ni hlásí několikanásobně více dětí z pátých ročníků, než jich škola může přijmout. „Nadstandardně dobré vztahy mezi učiteli a žáky jsou to, proč u nás chtějí děti studovat. Stejný názor mají i naši absolventi, kteří se k nám vracejí a říkají, že naše škola a vztahy jsou tím nejlepším, co je v místě bydliště potkalo. Naší prioritou je budovat rodinné, osobní vztahy a bezpečné prostředí pro žáky, říká ředitel školy Jiří Jakoubek.

Škola žáky vzdělává v křesťanském duchu. Důraz klade na výuku jazyků, je zapojena do projektového vyučování, spolupracuje s různými mezinárodními organizacemi a její zvláštností jsou tzv. klasifikační týdny, kdy se žáci scházejí se zvolenými učiteli a prohlubují své znalosti ve vybraných oborech. Tyto týdny jsou velmi dobře hodnoceny jak žáky a jejich rodiči, tak učiteli, protože mohou jednotlivé studenty lépe poznat a individuálně se jim věnovat.

Děti v pohraničí jsou podle slov ředitele školy zřetelně znevýhodněné.  Mají mnohem horší podmínky ke vzdělávání, jsou pro ně nedostupné zájmové kroužky, umělecké školy, sportovní kluby, možnosti doučování apod. Při biskupském gymnáziu proto už šest let funguje Akademie příslibu, tj. školní klub a středisko volného času, která nabízí široké spektrum mimoškolních aktivit jak studentům gymnázia, tak zájemcům z ostatních škol a z řad veřejnosti. Vychází z principů americké Promise academy, kterou založil v roce 2004 aktivista Geoffrey Canada jako vrchol velkého projektu na povznesení newyorské černošské čtvrti Harlem. Důležitá je i její funkce sociální.

Škola poskytuje svým žákům už dva roky z daru zřizovatele, kterým je Biskupství litoměřického, sociální a prospěchové stipendium.

Gymnázium sídlí v téměř sto let staré budově, která patří městu. Kapacita jeho prostor je omezena, proto škola nemůže ani zdaleka vyhovět všem uchazečům, kteří prošli přijímacím řízením. Studují zde na tři stovky žáků a vyučují tři desítky učitelů.