Biskupský synod: Ptáme se, jak hlásat Boha světu, který se po Něm neptá

(jag) 19.října 2012

Biskupský synod: Ptáme se, jak hlásat Boha světu, který se po Něm neptá Zpráva České sekce Vatikánského rozhlasu Radio Vaticana.cz ze dne 18. října 2012.

 

Vatikán. Všeobecné zasedání včerejšího odpoledne uzavřelo první část synodu o nové evangelizaci. Porada synodních otců nyní bude pokračovat v jazykových skupinách, tzv. circoli minori. Se závěrečnou přednáškou - relatio post disceptationem vystoupil hlavní relátor synodu, kard. Donald William Wuerl. Washingtonský arcibiskup v ní shrnul více než dvě stě příspěvků, které dosud na synodu zazněly, a ve čtyřech bodech načrtl nejdůležitější postřehy. Ke každému z těchto bodů pak připojil otázky, které by měly napomoci dalšímu projednávání daných témat.

Prvním tematickým okruhem je evangelizace jako zodpovědnost každého křesťana. Otázka zní: Jak mu v tom církev může pomoci. Další soubor se týká rozdílných kulturních, sociálních a ekonomických podmínek, v jakých církev žije v různých částech světa. Této problematice se první části synodu věnovala nejvíce a navzdory rozdílům dospěla k zásadnímu závěru - sekularizace zasáhla církev celosvětově. Z této skutečnosti vyplývá dotaz - jak zabránit mizení víry, k čemu nás vlastně zesvětštění vyzývá. Třetí část přednášky kardinála Wuerla se zaměřila na pastorační reakci - washingtonský arcibiskup zde zdůraznil nutnost jednoty církve, důležitost svátostí, duchovní obrodu církve. A konečně poslední okruh otázek souvisí s aktéry nové evangelizace - rodinou, laiky, kněžími. V závěru svého příspěvku hlavní relátor synodu připojil krátký seznam témat, kterým se mohou pracovní jazykové skupiny věnovat.

Dnes odpoledne se konala první bilanční tisková konference probíhajícího synodu. Jeden ze tří delegovaných předsedajících synodu, kard. Laurent Monsengwo Pasinya zdůraznil, že evangelizace - tedy hlavní téma synodu - se musí vyznačovat novým elánem, novými metodami a vyjádřením:

Jak lze hlásat Boha, Ježíše Krista, světu, který si otázku po Bohu vůbec neklade, nebo si ji klade špatně? Právě tím se náš synod zabývá. Zatím probíhá dobře. Svatý otec je přítomen a účastníci synodu velice otevřeně hovoří o situaci v jednotlivých zemích. V tom spočívá bohatství synodu: nikdo nemluví o tom samém. Musíme však pokračovat a jako další krok vybrat z toho, co zaznělo tzv. propositiones - závěrečné propozice. Ty předložíme papeži, který pak rozhodne, jakým způsobem se tyto návrhy zveřejní, uvedl na dnešní tiskové konferenci arcibiskup konžské Kinshasy.

 

Zprávu naleznete zde.