Biskupští vikáři

Biskupští vikáři

Biskupskému vikáři přísluší ze samotného práva stejná výkonná moc, jako generálnímu vikáři, avšak pouze na určené části území nebo pro druh záležitostí nebo pro věřící určitého obřadu nebo společenství, pro něž byl ustanoven, s výjimkou případů, které vyhradil biskup sobě nebo generálnímu vikáři, nebo které na základě práva vyžadují zvláštní pověření od biskupa. (kán. 479 § 2 CIC)

Biskupští vikáři jsou povinni podávat diecéznímu biskupovi zprávu o hlavních záležitostech, vyřizovaných i vyřízených, a nikdy nejednají proti vůli a úmyslu diecézního biskupa. (kán. 480 CIC)

Moc biskupského vikáře zaniká uplynutm doby, na níž byli jmenováni, zřeknutím se funkce, odvoláním oznámeným od diecézního biskupa a také uvolněním úřadu biskupa. (kán. 481 § 1 CIC)

R. D. Karel Havelka

biskupský vikář pro záležitosti v oblasti přípravy rozhodnutí ve věcech majetkoprávních

 

R. D. Miloš Raban

biskupský vikář pro záležitosti církevního školství a vzdělávání

 

R. D. Miroslav Šimáček

biskupský vikář pro záležitosti studia a výzkumu pastoračních možností