Biskupství litoměřické a podpora zaměstnanosti

P. Stanislav Přibyl, generální vikář 14.května 2014

Biskupství litoměřické a podpora zaměstnanosti13. května 2014 se setkal generální vikář P. Stanislav Přibyl se zástupci Odboru pro sociální začleňování Úřadu vlády České republiky a Úřadu práce České republiky, aby zahájili spolupráci v oblasti podpory zaměstnanosti.

S generálním vikářem se setkala Ing. Martina Bečvářová, ředitelka Úřadu práce v Teplicích, a Bc. Michal Kratochvil z Úřadu vlády České republiky. Setkání se konalo poté, co Česká biskupská konference uzavřela rámcovou smlouvu pro podporu zaměstnatelnosti s Úřadem práce České republiky.

Zástupci Úřadu práce a Odboru pro sociální začleňování Úřadu vlády představili generálnímu vikáři možnosti spolupráce a podpory při jejím navázání ve prospěch obtížně zaměstnatelných spoluobčanů.

Generální vikář vyjádřil ochotu v této oblasti spolupracovat. Biskupství litoměřické chápe tuto a podobné aktivity ve prospěch spoluobčanů jako své prioritní poslání, které bude nyní více a snadněji realizovatelné ve světle procesu částečného majetkového vyrovnání mezi státem a církví. Biskupství litoměřické by se rádo stalo solidním zaměstnavatelem, dodržujícím obecné etické principy a křesťanské hodnoty při samozřejmosti dodržování příslušných právních norem.

Biskupství litoměřické by rádo spolupracovalo nejen při zaměstnávání obtížněji zaměstnatelných spoluobčanů, ale také při jejich rekvalifikaci, a to ve spolupráci s oblastí církevního školství, neboť Biskupství je zřizovatelem několika školských zařízení.

Podporu zaměstnanosti vidí generální vikář P. Stanislav Přibyl ve tvorbě nových pracovních míst, ať přímo na Biskupství litoměřickém, nebo v jednotlivých farnostech a dalších církevních právnických osobách na území diecéze, především v souvislosti se správou a údržbou majetku, a to jak již vlastněného, tak průběžně restituovaného.

Investice do člověka je jednou ze základních priorit církve, a tím i Biskupství litoměřického. Neutěšené sociální poměry nechápeme pouze jako pro region katastrofální situaci, ale jako velikou výzvu, na níž musíme a chceme zareagovat.

Další setkání v obdobném rámci je plánováno na polovinu června 2014. Případní zájemci budou zaměstnáváni podle požadavků jednotlivých církevních právnických osob prostřednictvím pracovišť Úřadu práce České republiky.