Biskupství litoměřické představilo novou publikaci

Jana Michálková 8.února 2012

Biskupství litoměřické představilo novou publikaci Biskupství litoměřické představilo ve středu 8. února 2012 nově vydanou obrazovou publikaci „Průvodce po Dómském náměstí v Litoměřicích“, jejímž autorem je Karel Kuča, významný autor knih z oblasti historie urbanismu a architektury, držitel prestižního ocenění - ceny Evropské unie Europa Nostra Award.

Slavnostní prezentace se zúčastnil autor publikace Ing. arch. Karel Kuča, za biskupství a kapitulu: generální vikář litoměřické diecéze P. Stanislav Přibyl CSsR, probošt kapituly J.M. can. Jiří Hladík O.Cr., děkan kapituly J.M. can. Jan Nepomuk Jiřiště, kanovník J.M. can. Józef Szeliga, diecézní konzervátorka Mgr. Lada Hlaváčková, fundraiser Ing. Kristýna Solničková, MBA, a referentka odboru památkové péče Mgr. Eva Hovorková.  A hosté: starosta města Litoměřice Mgr. Ladislav Chlupáč, ředitelka Centra cestovního ruchu Litoměřice Ing. Anna Matulová, referent památkové péče města Litoměřice a kronikář města Litoměřice Bořivoj Závodný, vedoucí Oddělení správy fondů a sbírek, Státní oblastní archiv v Litoměřicích Mgr. Daniela Brokešová, ředitel Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích PhDr. Jan Štíbr a historička umění Oblastního muzea v Litoměřicích Mgr. Kristína Sedláčková.

Vzhledem k tomu, že Dómské náměstí je turisty z domova i zahraničí hojně vyhledávaným a navštěvovaným místem, rozhodlo Biskupství litoměřické v rámci podpory cestovního ruchu vydat knihu, která návštěvníkům tuto nejstarší část města Litoměřice přiblíží obrazem i slovem. Autor představuje Dómské náměstí v kontextu vývoje města Litoměřice, podrobně informuje o památkách v areálu Dómského náměstí a nechybí ani přehled proboštů litoměřické kapituly a litoměřických biskupů.

Bohatý obrazový materiál zavede zájemce do míst, která v minulosti nikdy nebyla pro veřejnost zpřístupněna a o jejich zpřístupnění se v současné době ani v horizontu příštích let neuvažuje. Kniha tak nabízí jedinečnou příležitost nahlédnout do míst výhradně určených duchovním osobám.

„Byla to moje první práce, která se zabývala církevními stavbami v Litoměřicích podrobně. Mohl jsem přitom vycházet z celého vývoje Litoměřic, který jsem dělal pro encyklopedii Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Publikace Průvodce po Dómském náměstí v Litoměřicích vznikala přibližně dva roky s tím, že jsem rovněž vycházel z existující literatury i z historických prací dr. Jaroslava Macka a jeho syna, včetně stavebně-historických průzkumů a dále z dokumentace, která je uložena na Biskupství litoměřickém a v litoměřickém archivu a muzeu, řekl Karel Kuča. Největší prostor zde dostává katedrála sv. Štěpána a biskupská rezidence.

Generální vikář litoměřické diecéze P. Stanislav Přibyl poděkoval všem, kteří se na přípravě a vydání Průvodce po Dómském náměstí v Litoměřicích podíleli. Kniha je totiž jednou z mála publikací, jež mapují historický vývoj na Dómském pahorku. Navazuje na dva šířeji pojaté tituly vydané v posledních letech - k 950. výročí litoměřické kapituly a k 350. výročí litoměřické diecéze, jejichž autorem je dr. Jaroslav Macek. Generální vikář zmínil, že se Biskupství litoměřické mj. prezentuje rovněž dvěma CD s varhanní hudbou (natočenými v litoměřické katedrále a v kostele na Bezdězu) nebo knižními záložkami s vyobrazením Kaudiánovy mapy a texty v několika jazycích.

V současné době je k dispozici 500 ks této publikace, kterou si mají možnost zájemci zakoupit na recepci biskupské kurie (Dómské náměstí 9, Litoměřice). Cena jednoho kusu je 199 Kč. Celkové náklady na její vydání činily necelých dvě stě tisíc korun. Vydána byla za přispění dotace Ministerstva kultury ČR a společnosti T-Mobile Czech republic, a.s. Do budoucna se uvažuje o tom, že by byla přeložena i do německého, případně do anglického jazyka.

Původně bylo plánováno vydat dva tisíce kusů Průvodce po Dómském náměstí v Litoměřicích, dotisk zbývajícího počtu závisí na získaných finančních prostředcích.

Ing. arch. Karel Kuča (* 13. 4. 1961) je autorem několika knih z oblasti historie urbanismu a architektury: dvousvazkový Atlas památek - Česká republika; Brno - vývoj města, předměstí a připojených vesnic; Památky Brna; České, moravské a slezské zvonice; Chlumecko a Novobydžovsko; Historie a architektonické památky Pocidliní 1, 2; Principy památkového urbanismu (spolu s manželkou Věrou). Zpracoval též urbanistická hesla do Encyklopedie Českých Budějovic. Jeho nejobsáhlejším dílem je encyklopedie Města a městečka v Čechách na Moravě a ve Slezsku. Mimo to publikoval desítky studií a článků. Podílel se na grantových výzkumných projektech Atlas lidové architektury a Venkovské kostely v Čechách. Je lektorem vlastivědného obsahu celé edice turistických map Klubu českých turistů. Autorsky spolupracuje na ediční řadě Krajina a lidé, je spoluautorem encyklopedie Historický lexikon městysů a měst.

V prosinci loňského roku bylo Karlu Kučovi uděleno prestižní ocenění - cena Evropské unie Europa Nostra Award v kategorii „Výzkum za publikaci „Dřevěné kostely a zvonice v Evropě, kterou připravil spolu s Jiřím Langerem. Obsáhlé dvousvazkové dílo je prvním souhrnem této problematiky v celoevropském měřítku a výsledkem mnohaleté odborné práce a terénních výzkumů obou autorů. Knihu vydalo v roce 2009 nakladatelství Paseka v grafické úpravě Pavla Štefana.


2012-02-08

Autor knihy při jejím podpisu. Foto: Karel Pech