Biskupství litoměřické pro obnovu Notre Dame

Milena Davídková 17.dubna 2019


...  Jsme jedna Církev
... a hoří-li střecha Notre Dame v Paříži, pak se nehroutí jen střecha našich sousedů; je to i střecha naše. Biskupství litoměřické se proto rozhodlo přiložit ruku k dílu obnovy. Prvním krokem bude nabídnutí dřeva z našich biskupských lesů pro opravu krovů tohoto společného kulturního a křesťanského dědictví naší civilizace.

Sdílím bolest všech Pařížanů, ale i naději, že na přímluvu Panny Marie, a díky dobrodincům, se jejich i vlastně naše katedrála obnoví.

+ Jan Baxant
59497

 Finanční dary je možné posílat také na konto sbírky na opravu katedrály Notre-Dame v Paříži. 
Více informací na webu ČBK.

(Úvodní foto: PHILIPPE WOJAZER, Paříž)