Biskupství litoměřické vydalo reprodukci Klaudyánovy mapy

Milena Davídková 13.června 2018

U příležitosti 500. výročí od vzniku Klaudyánovy mapy Čech a Kladska vydalo Biskupství litoměřické její reprodukci, která velikostí přesně odpovídá originálu.

Klaudyánova mapa, jíž si mladoboleslavský lékař, lékárník a tiskař Mikuláš Klaudyán nechal v roce 1518 vytisknout v Norimberku, představuje nejstarší mapové zobrazení území Čech a Kladska. V současnosti je znám pouze jediný dochovaný exemplář, který vlastní Biskupství litoměřické, jemuž byl předán z pozůstalosti litoměřického biskupa a proslulého sběratele Emanuela Arnošta z Valdštejna (1716–1789).

Mapa tvoří pouze jednu třetinu rozměrného grafického listu. Horní část zobrazuje hierarchickou stavovskou strukturu Království českého na počátku 16. století. Uprostřed listu se nachází kresba vozu taženého na dvě strany, jejíž interpretace se různí, nejčastěji však bývá vykládána jako obraz dobového konfesního rozdělení české společnosti. Samotná mapa má několik specifik. Na první dojem zaujme její obrácená orientace – oblasti severních Čech jsou zakresleny v dolní části mapy. U jednotlivých měst lze pak nalézt symbol svatopetrských klíčů či husitského kalicha, odkazující na převažující vyznání tamních obyvatel.

V minulosti již bylo vydáno několik reprodukcí této mapy, současná je však unikátní ve svých rozměrech, které odpovídají originálu, i v kvalitě tisku.

Reprodukci mapy lze zakoupit na recepci Biskupství litoměřického. Přijímáme také objednávky na dodání mapy v ochranném tubusu.

35649Cena mapy: 200 Kč, ochranný tubus: 30 Kč.

Poplatek za dodání prostřednictvím zásilkové služby: 155 Kč

Kontakt:
telefon:  416 707 511,
e-mail:  koscelnikova@dltm.cz;
pro usnadnění distribuce uveďte, prosím, své telefonní číslo.