Biskupství litoměřické vyhlásilo mimořádnou sbírku pro lidi postižené povodní

Jana Michálková 7.června 2013

Biskupství litoměřické vyhlásilo mimořádnou sbírku pro lidi postižené povodníBiskupství litoměřické vyhlásilo na tuto neděli 9. června 2013 mimořádnou sbírku pro lidi postižené ničivou povodní.

 

Upozorněte, prosím, věřící na tuto formu solidarity s postiženými. Sbírku uspořádejte mimo běžnou sbírku, např. formou označené pokladničky, a její výtěžek zašlete co nejdříve na účet Biskupství litoměřického 1002148329/0800 s variabilním symbolem 649111. Celý výtěžek této sbírky bude předán Diecézní charitě Litoměřice, která bude pomoc dále přerozdělovat.

V přímluvách ve mši svaté vhodně vzpomeňte nejen na postižené záplavami, ale také na oběti této povodně.

 

Možné je přispět rovněž bezhotovostní platbou. Na webu Biskupství litoměřického (www.dltm.cz) je zveřejněn banner „Dary pro litoměřickou diecézi prostřednictvím platebních karet. Po jeho rozkliknutí zadejte požadované údaje a v kolonce „účel daru vyberte jako účel platby „na pomoc pro postižené povodní 2013. Na tento finanční příspěvek vám můžeme vystavit potvrzení o daru pro daňové účely.

Všem dobrovolným dárcům za jejich pomoc mnohokrát děkujeme!