Biskupství litoměřické znovu na veletrhu Památky

Mgr. Jana Chadimová 19.října 2015

Biskupství litoměřické znovu na veletrhu PamátkyBiskupství litoměřické se po loňské dobré zkušenosti účastní opět veletrhu Památky, jehož čtvrtý ročník se uskuteční ve dnech 22. a 23. října 2015 v Praze. Oproti minulému roku se veletrh přesunul v rámci Výstaviště v Holešovicích o kousek dále, do Křižíkových pavilonů. Římskokatolická církev bude na veletrhu zastoupena také Arcibiskupstvím pražským a Biskupstvím českobudějovickým.

 

Prezentace Biskupství litoměřického bude zaměřena na aktuální dění v oblasti památkové péče v litoměřické diecézi. Zároveň upozorní na některá z letošních výročí, z nichž těmi nejvýznamnějšími jsou 20. výročí svatořečení svaté Zdislavy jako patronky diecéze a 110 let od narození litoměřického biskupa Štěpána kardinála Trochty.

Vystaveny budou drobné sošky ze souboru Čtrnácti svatých Pomocníků z Dobrovice na Mladoboleslavsku, které jsou jinak uschovány v depozitáři Biskupství litoměřického, a pasovský misál z roku 1505 z původních sbírek litoměřického Diecézního muzea, jehož výročí založení bylo v letošním roce připomenuto výstavou v Severočeské galerii výtvarného umění v Litoměřicích s názvem „Ad gloriam Dei - 130 let Diecézního muzea v Litoměřicích a 20 let jeho obnovené existence.

V pátek 23. října 2015 se uskuteční konference Arcibiskupství pražského, na které bude Biskupství litoměřické zastoupeno dvěma přednáškami. První z nich přednese pan generální vikář P. ThLic. Stanislav Přibyl, Th.D., CSsR na téma „Je kostel náš nebo ‚jejich'? - úvaha nad společným zájmem o sakrální stavby v naší společnosti. Druhého příspěvku se ujali ti, kteří se jako stavební technici každodenně věnují opravám památek - Ing. Vladimír Buřt a Tomáš Buřt. Svoji prezentaci nazvali „Opomíjené kulturní dědictví litoměřické diecéze a jeho obnova. Dle svých časových možností budou jak generální vikář P. Stanislav Přibyl, tak technik Tomáš Buřt přítomni na veletrhu v obou dnech, je tak možné si s nimi přijít o palčivých otázkách obnovy památek popovídat.

Biskupství litoměřické bude na svém stánku nabízet materiály, týkající se litoměřické diecéze. Bude také možné ochutnat výborné pivo z letos otevřeného oseckého klášterního pivovaru, který navázal na několik staletí trvající zálibu oseckých opatů vařit pivo. Hned po svém červnovém otevření si pivovar získal své příznivce.

V rámci veletrhu bude možné i další setkání s paní Irenou Gosmanovou, pozlacovačkou, která často za dlouhých nocí a při umělém světle vrací svýma šikovnýma rukama lesk předmětům, které by jinak zůstaly zašlé a lidské oko by tolik netěšily.

Stánek Biskupství litoměřického má označení KPE 150. Veletržní tým na něm s radostí všechny přivítá.

Další informace o veletrhu Památky 2015 jsou na webových stránkách pořadatele: http://www.incheba.cz/veletrh/pamatky/o-veletrhu.html.

 

kvetnov_po_oprave_tomas_burt.JPG

Květnov po opravě. Foto: Tomáš Buřt

orasice_kostelsvmikulase_zrestaurovany_strop_tomas_burt.JPG

Orasice, kostel sv. Mikuláše, restaurovaný strop. Foto: Tomáš Buřt