Biskupství udělilo stipendia dvěma vysokoškolákům z UJEP

Jana Michálková 15.prosince 2017

Slavnostní udílení Cen rektora Univerzity Jana Evangelisty Purkyně a stipendií (Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický, předal dvěma studentům jednorázové stipendium ve výši 10.000 Kč), 14. prosince 2017, Červená aula Multifunkčního informačního a vzdělávacího centra UJEP, Ústí nad Labem

Foto: Vojtěch Alexa