Biskupství získalo zpět jmenovací bulu biskupa Trochty

Jana Michálková 23.listopadu 2017

V říjnu letošního roku se Biskupství litoměřickému podařilo získat zpět do svého vlastnictví papežskou bulu, jejímž prostřednictvím byl Štěpán Trochta 27. září 1947 jmenován litoměřickým biskupem. Ta se v souvislosti s politickým vývojem a dalšími dosud blíže neznámými skutečnostmi dostala v průběhu let spolu s Trochtovými osobními doklady do soukromých rukou jeho spolupracovníků. Po jejich zatčení v roce 1952 Státní bezpečnost tyto dokumenty zabavila a použila jako jedny z důkazů, které přispěly v lednu 1953 k biskupovu zatčení a k odsouzení k 25 letům žaláře.

Zmíněné písemnosti zůstaly součástí vyšetřovacího spisu a spolu s ním se později dostaly i do současného Archivu bezpečnostních složek. Biskupství litoměřické požádalo před čtyřmi roky o jejich vydání v rámci naplňování zákona o majetkovém narovnání s církvemi. Úspěšné bylo až prostřednictvím soudního sporu. V říjnu 2017, symbolicky po 70 letech, se papežská bula opětovně vrátila do Litoměřic. Předána bude do péče Státního oblastního archivu v Litoměřicích, kde jsou jako depozitum uloženy i další starší písemné materiály biskupství a kde bude podrobena velmi potřebnému restaurátorskému zásahu.

Mgr. Martin Barus, archivář biskupství


25950

Archivář Biskupství litoměřického Martin Barus nad jmenovací bulou biskupa Štěpána Trochty. Foto: Jana Michálková