Blíží se Slavnost seslání Ducha Svatého

Dominik Faustus 3.června 2022

V mnoha farnostech litoměřické diecéze se farní společenství připravují na Slavnost seslání Ducha Svatého - Letnice. Ve farnosti Mikulášovice pojali svatodušní novénu tak, že každý den navštěvují jinou kapli, kde se v modlitbě na Letnice společně připravují, jak ukazují zaslané fotografie. Duchu Svatý přijď!

Foto: archiv farnosti