Bohoslovci „na cestě s Dobrým Pastýřem“

Jana Michálková 9.května 2012

Bohoslovci „na cestě s Dobrým Pastýřem“Na neděli Dobrého Pastýře (29. dubna 2012), kterou končil týden modliteb za duchovní povolání, vyjeli bohoslovci do farností ve svých diecézích. Pět litoměřických bohoslovců strávilo víkend ve farnosti Litvínov.

 

Bohoslovci přijeli svědčit o své cestě s Bohem a děkovat těm, kdo se za ně modlí. Účastnili se mší svatých, setkání s farníky a objeli i kostely spravované z litvínovského děkanství.

Jejich pohled na tento náročný víkend, který před nedávnem absolvovali, si můžete přečíst v diecézním časopise Zdislava 2012/06 v rubrice „Napsali jste (vyjde koncem měsíce května).