Bohoslovci zahájili nový akademický rok 2017-2018

Jana Michálková 4.října 2017

 Slavnostní mší svatou Veni Sancte, kterou v pondělí 2. října 2017 v kostele Matky Boží před Týnem na Staroměstském náměstí koncelebrovali biskupové české církevní provincie za účasti vyučujících a studentů Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, byl zahájen nový akademický rok.

Za litoměřickou diecézi letos studují tři studenti. Na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy je to Ing. Václav Novák (5. ročník) a Šimon Sterzik (1. ročník). Do Teologického konviktu v Olomouci nastoupil David Bubeník, který se zde bude připravovat k přijetí do kněžského semináře a ke studiu na teologické fakultě.

Přejeme našim bohoslovcům hojnost Božího požehnání a svěřujeme je modlitbám a obětem věřících.


Snímek na titulní straně: Biskup Jan Baxant udělil 7. srpna 2016 bohoslovci Václavu Novákovi služby lektorátu a akolytátu. Foto: Jana Buchtová