Bohoslovci z Prahy a Olomouce pořádají další duchovní víkend pro mladé muže

Jana Michálková 30.října 2012

Bohoslovci z Prahy a Olomouce pořádají další duchovní víkend pro mladé mužeBohoslovci v Praze a Olomouci pořádají ve dnech 23. až 25. listopadu 2012 další z duchovních víkendů. Bohoslovci Arcibiskupského semináře v Praze zvou mladé muže ve věku 15 až 30 let, kteří chtějí prohloubit svou víru, svůj vztah ke Kristu, na podzimní TAMMÍM, Arcibiskupský kněžský seminář v Olomouci pořádá adventní duchovní obnovu pro mladé muže od 17 do 35 let, kteří se chtějí připravit na svátky Kristova narození.

 

Arcibiskupský seminář v Praze

Podzimní TAMMÍM 2012

Duchovní víkend TAMMÍM pro mladé muže od 15 do 30 let, kteří chtějí prohloubit svou víru, svůj vztah ke Kristu.

Téma: Eucharistie: Projevil jim lásku až do krajnosti. (Jan 13,1)

Kde: Arcibiskupský seminář, Thákurova 3, 160 00 Praha 6

Přihlášky je třeba podat do 18. listopadu 2012, zveřejněny budou na webových stránkách www.tammim.spolco.cz nebo www.arcs.cuni.cz. Bližší informace (příjezd, program, ubytování, příspěvek apod.) naleznete zde.

V letošním roce studují za litoměřickou diecézi v Arcibiskupském semináři v Praze tito bohoslovci: Pavel Michalec (2. ročník), Jaroslav Hraba (3. ročník), Štěpán Smolen (3. ročník), Vít Machek (4. ročník).

 

Arcibiskupský kněžský seminář v Olomouci

VIR - Adventní duchovní obnova

Rekolekce pro mladé muže od 17 do 35 let, možnost připravit se na svátky Kristova narození. Koná se vždy o víkendu první neděle adventní, letos 23. až 25. listopadu. Vede P. Šebastián Smrčina OFM.

Téma: „To jsem k vám mluvil, aby moje radost byla ve vás a aby se vaše radost naplnila. (J 15,11)

Kde: Arcibiskupský kněžský seminář, Žerotínovo nám. 2, 772 00 Olomouc

Další informace a přihlášky na: www.knezskyseminar.cz/vir

 

Praha:

Praha_podzimni_tammim_2012.jpg

 

Olomouc:

Olomouc_vir_advent_2012.jpg