Bohoslovci zvou na duchovní obnovu

Jiří Prinz, tiskové středisko ČBK 1.února 2013

Bohoslovci zvou na duchovní obnovuDuchovní obnovu pro mladé muže ve věku 15–30 let připravil na 15. - 17. březen pražský arcibiskupský seminář.

 

„Zveme mladé muže na společný duchovní víkend s bohoslovci i představenými semináře a hlavně s vrstevníky, kteří se také snaží objevovat a promýšlet svoji mužskou spiritualitu - svůj vztah k Hospodinu, říká Jan Pitřinec z organizačního týmu Tammím. Proč ten zvláštní název? „Toto hebrejské slovo můžeme do češtiny přeložit ve významu bezúhonný, totální, naprostý, dokonalý. Snaha být TAMMÍM pro Hospodina by měla být úkolem pro každého křesťana. A k tomu se snažíme přispět i my skrze toto setkání, dodává Jan Pitřinec. Podle jeho slov budou součástí duchovní obnovy vedle modliteb či společných rozhovorů o víře též různé workshopy, sport, společenské hry i zajímaví hosté.


www.tammim.spolco.cz