Bohoslužba k zahájení roku v kapli Diecézní charity Litoměřice

Dominik Faustus 16.ledna 2024

V úterý 16. ledna 2024 se v kapli sv. Zdislavy Diecézní charity Litoměřice konala bohoslužba k zahájení nového roku. Pracovníci Diecézní charity Litoměřice při ní vyprošovali požehnání a Boží milost pro svou činnost i pro všechny, kteří jim budou v roce 2024 svěřeni k péči. Ať Kristus požehná všem, kdo slouží jeho milosrdné lásce.

Úterý 16. ledna 2024, sídlo Diecézní charity Litoměřice

Foto: Dominik Faustus