Bohoslužba ke cti Panny Marie Fatimské

Jana Michálková 13.července 2017

 V kostele sv. Matouše v Křešicích u Litoměřic, kde je stejně jako na jiných místech v diecézi vystavena k veřejné úctě socha Panny Marie Fatimské, bude dnes, ve čtvrtek 13. července 2017, ve výroční den zjevení Panny Marie Fatimské, sloužit mši svatou generální vikář Mons. Martin Davídek.

Bohoslužba je spojena se získáním plnomocných odpustků, začíná v 19.30 hodin.


JUBILEJNÍ ROK FATIMY

Podmínky k udělení plnomocných odpustků
 
Pro důstojné prožití oslav stého výročí zjevení Panny Marie ve Fatimě, z rozhodnutí papeže Františka, jsou věřící obdarováni plnomocnými odpustky v jubilejním roce od 27. listopadu 2016 až do 26. listopadu 2017.

Plnomocné odpustky jubilea se udělují: 

a) věřícím, kteří vykonají pouť do Fatimy a s úctou se zúčastní některé z oslav nebo modliteb ke cti Panny Marie, pomodlí se „Otče náš“, Vyznání víry (Credo) a budou vzývat Pannu Marii Fatimskou;

b) věřícím, kteří se zbožností uctí sochu Panny Marie Fatimské, která je slavnostně vystavena k veřejné úctě v jakémkoliv chrámu, oratoři či na vhodném místě, ve výroční dny zjevení (13. den v měsíci od května do října 2017) a kdo se s úctou zúčastní oslavy nebo modlitby ke cti Panny Marie, pomodlí se „Otče náš“, Vyznání víry (Credo) a bude vzývat Pannu Marii Fatimskou;

c) věřícím, kteří vzhledem ke svému věku, nemoci, nebo z jiného vážného důvodu nemohou cestovat, činí pokání ze všech svých hříchů s pevným předsevzetím splnit, jakmile jim to bude možné, tři obvyklé podmínky (svátost smíření, svaté přijímání a modlitba na úmysl Svatého otce) a před soškou Panny Marie Fatimské ve výročních dnech zjevení (13. den v měsíci od května do října 2017) se duchovně spojí s oslavami jubilea, přičemž s důvěrou odevzdají svoje modlitby a bolesti nebo oběti svého života skrze Pannu Marii Milosrdnému Bohu.

K získání plnomocných odpustků je třeba, aby věřící, kteří konají pravé pokání, splnili obvyklé podmínky: svátost smíření, svaté přijímání a modlitba na úmysl Svatého otce.

www.fatima2017.cz