Bohoslužba za letce u Rané

Dominik Faustus 8.října 2023

V sobotu 7. října 2023 v 11 hodin sloužili generální vikář Mons. Martin Davídek a duchovní správce farnosti Raná R.D. Radim Vondráček bohoslužbu slova za zemřelé letce, kteří zahynuli poblíž Rané. Jejich jména jsou umístěna ve výklenkové kapličce u polní cesty, zasvěcené sv. Josefu Kopertinskému, patronu letců. Hostem na bohoslužbě byl chargé d’affaires Mons. Giuseppe Silvestrini. Po bohoslužbě navštívili Mons. Davídek a Mons. Silvestrini na Rané také muzeum letectví, které připomíná počátky i současnost amatérské aviatiky. Pro všechny účastníky zde bylo připraveno malé občerstvení a dána příležitost k přátelskému setkání.

Sobota 7. října 2023, Raná

Foto: Jiří Vopálenský

Foto: Vlastimil Nedvěd