Bohoslužba za zemřelé letce na Rané a žehnání muzea letectví

Milena Davídková 26.září 2021

V sobotu 25. září 2021 v 11 hodin sloužil generální vikář Mons. Martin Davídek a duchovní správce farnosti Raná R.D. Radim Vondráček bohoslužbu slova za zemřelé letce, kteří zahynuli poblíž Rané. Jejich jména jsou umístěna ve výklenkové kapličce zasvěcené sv. Josefu Kopertinskému, který je patronem letců. Na závěr setkání požehnal generální vikář na Rané také muzeum letectví, které připomíná počátky i současnost amatérské aviatiky.

25. září 2021, kaple sv. Josefa Kopertinského, Malý Hrádek u Loun a muzeum, Raná

Foto: archiv farnosti