Bohoslužby v kostele Narození Panny Marie v Doksanech

Jana Michálková, tisková mluvčí 21.října 2009

Bohoslužby v kostele Narození Panny Marie v DoksanechPremonstrátské proboštství Doksany a Kanonie sester premonstrátek zvou k modlitbám a bohoslužbám v kostele Narození Panny Marie v Doksanech.

Každý první pátek v měsíci:

Od 19.30 hodin příležitost ke svátosti smíření, ve 20.00 hodin mše svatá a následná adorace za duchovní povolání a rodiny zakončená eucharistickým světelným průvodem.

Každého 13. dne v měsíci:

Od 18.00 hodin mše svatá ke cti sv. Anežky České s litaniemi a přímluvami za náš národ a osobní potřeby poutníků.

Pravidelné prohlídky kostela a krypty s výkladem zde probíhají v říjnu o sobotách a nedělích, a to v sobotu od 9.00 do 12.15 a od 13.00 do 16.00 hodin, v neděli od 11.30 do 12.15 a od 13.00 do 16.00 hodin. V listopadu se prohlídky konají pouze v neděli v 11.30 hodin a ve 14.00 hodin. V pondělí až pátek jen po předchozí domluvě.

Ohlášené skupiny si mohou prohlídky s výkladem mimo uvedené časy domluvit s průvodcem (mobil 736 466 799). Podrobnější informace jsou uvedeny na www.doksany.wz.cz.