Bohoslužby ve Svatém týdnu na televizi Noe

Petr Kudela, TV Noe 31.března 2010

Také v letošním roce vám TV Noe nabízí ve Svatém týdnu přímé přenosy řady bohoslužeb s papežem Benediktem XVI.

Ostrava: Vrcholem liturgického roku je velikonoční třídenní utrpení, smrti a zmrtvýchvstání Ježíše Krista. V kostelech na celém světě se slouží slavnostní obřady za velké účasti věřících. Jinak tomu není ani ve Vatikánu, kde obřadům předsedá římský biskup, papež Benedikt XVI. A právě tyto papežské obřady nabízí svým divákům i televize Noe.

Na Zelený čtvrtek 1.4. se do Říma přepojíte hned dvakrát. Nejprve v 9.30 do Baziliky sv. Petra ke mši svaté se svěcením olejů, a potom odpoledne v 17.30 ke mši svaté na památku Večeře Páně z Baziliky sv. Jana v Lateránu.

Velkopátečním obřadům bude Benedikt XVI. předsedat 2.4. od 17.00 hodin ve Vatikánské bazilice. Večer ve 21.15 povede v římském Koloseu pobožnost křížové cesty. Meditace pro letošní rok připravil kardinál Camillo Ruini, emeritní vikář Svatého otce pro diecézi Řím.

Slavnostní velikonoční vigilie začne v sobotu 3.4. ve 21.00 hodin v bazilice svatého Petra ve Vatikánu. V neděli 4.4., na Hod Boží velikonoční, přinese televize Noe ve spolupráci s Českou televizí přímý přenos mše svaté z kostela sv. Marka v Ostravě-Heřmanicích. Celebrovat ji bude P. Leoš Ryška, místní farář a současně ředitel televize Noe, začátek je v 10.00 hodin. V pravé poledne se pak přepojíte do Říma, abyste mohli vyslechnout papežovo velikonoční poselství a přijali požehnání Urbi et Orbi – městu a světu.